Ultimate Ghosts'N Goblins Credits (PSP)

Published by
Developed by
Released
Platform
Everyone 10+
ESRB Rating
Genre
Perspective
Gameplay
Setting
Narrative
72
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
4.0
User Score
5 point score based on user ratings.

Ultimate Ghosts'N Goblins Credits

Credits

ProducerHironobu Takeshita
Project CoordinatorKōji Oda
R&D Manager Takeshi Taniguchi
Quality Control ManagerKazuhisa Inoue
Head PlannerTakayoshi Miyake
PlannerMasaya Imachi, Ryutaro Ueki, Sachio Nogita, Yuichi Shimizu
Main ProgrammerTakafumi Gotoh
System ProgrammerKousei Yagi, Motoki Nishikura
Character ProgrammerHidenori Takaya, Yasufumi Suzuki, Sadaharu Ichimura
Map ProgrammerKoji Matsuda, Haruyoshi Nakanishi, Hideo Matsumoto
Design DirectorHiroshi Kasajima
Character Model DesignerKoji Ishida, Norihito Ueno, Yuya Okada
Character ArtShin Yuasa, Makiko Nihari
Character AnimationMasako Yokota, Tatsuya Miyake, Yuya Okada
Background Image DesignerAkiko Nagashima
Background DesignerShinya Kawane, Yukie Nishiguchi, Gen Satō, Yusuke Maeda, Junji Ihara, Atsushi Fukushima, Daisuke Sakane, Asako Kimura, Norihito Ueno
Object DesignerTomoki Asano, Maru Uno, Erika Sato
Object Motion DesignerYuki Shishido
Effect DesignerEri Inoue, Seiko Imano, Katsuya Eto, Azusa Okamoto
2D DesignerAsako Wada
Music ComposerMasaya Tsunemoto, Kazuhiro Kotani
Sound Effect DesignerKengo Hagiwara
Music AdvisorHidenori Miyanaga
Special AdvisorFujio Hirai
Software SupportAkihiro Yokoyama
Package Illustration DesignerToshiaki Mori (Shinkiro), Shoei Okano (Shoei)
Title Logo DesignerSatoshi Ukai
Software Manual Akemi Iwasaki, Masako Honma
Publicity TeamRyōsuke Hagiwara, Norikazu Fujikawa
Promotion TeamTakayuki Sato
Sales Planning & DevelopmentKouhei Kubota, Mariko Tamura
Legal TeamYuko Yasuda, Noriko Watanabe
Licensing TeamTakashi Kitahara
Music & Publishing TeamHidenori Shinohara, Keishin Itsukaichi, Tetsuya Ōno
Customer SupportShosuke Suzuki, Seiichiro Miyabe
International Support TeamMasayuki Fukumoto, Hanako Ozawa, Ayumi Kambara
Localization TeamDavid Crislip, Brandon Gay, Kaori Funakoshi
Marketing TeamYuji Ito, Seon King, Tsuyoshi Kanda
Capcom Entertainment - MarketingTodd Thorson, Laili S. Bosma, Kaori Tsukuda
Capcom Entertainment - Public RelationsMelinda Mongelluzzo, Arne Cual-Pedroso
Capcom Entertainment - Project ManagementRobert Johnson, Rey Jimenez
Capcom Entertainment - Printed MaterialMichiko Morita Wang
CE Europe ‑ MarketingDavid Corless
CE Europe - Public RelationsBen Le Rougetel
CE Europe - Quality AssuranceRichard Blanco
TestersYusuke Hisahori, Yosaku Ueno, Shōhei Okamura, Tsuyoshi Sunari, Masaki Gotō, Hitomi Fuse, Toshio Kou, Tomoyoshi Matsumoto, Hiroshi Eto, Yosuke Imaya, Kazuo Sokota, Rie Taneda, Sayaka Yoshioka, Yuji Morita
Special ThanksShigenori Kiwata, Yoshimi Zaima, Sachiko Sasaki, Kazuya Takimoto, Setsuo Yamamoto
Project SupervisorTatsuya Minami
Direction & PlanningTokuro Fujiwara
CompaniesTose Software, Neuron‑Age, Capcom

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Michiko Morita Wang, 135 other games
Todd Thorson, 129 other games
Yuji Ito, 103 other games
Robert Johnson, 96 other games
Melinda Mongelluzzo, 93 other games
Rey Jimenez, 87 other games
Tatsuya Minami, 80 other games
Arne Cual-Pedroso, 78 other games
Satoshi Ukai, 76 other games
Kaori Tsukuda, 69 other games
Masako Honma, 68 other games
Shoei Okano, 67 other games
Kaori Funakoshi, 66 other games
David Corless, 64 other games
Kazuya Takimoto, 64 other games
Masayuki Fukumoto, 61 other games
Laili S. Bosma, 58 other games
Akemi Iwasaki, 55 other games
Ryōsuke Hagiwara, 54 other games
Ben Le Rougetel, 50 other games
Tsuyoshi Kanda, 49 other games
David Crislip, 45 other games
Brandon Gay, 44 other games
Tokuro Fujiwara, 43 other games
Setsuo Yamamoto, 43 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Dead Rising: Chop Till You Drop, a group of 28 people
Tim Burton's The Nightmare Before Christmas: Oogie's Revenge, a group of 28 people
Beat Down: Fists of Vengeance, a group of 27 people
Resident Evil 0, a group of 26 people
Dead Rising, a group of 25 people
Haunting Ground, a group of 25 people
Resident Evil: Revelations 2, a group of 21 people
Resident Evil: Revelations 2 - Episode One: Penal Colony, a group of 21 people
Resident Evil: Revelations, a group of 20 people
Devil May Cry 3: Dante's Awakening, a group of 20 people
Super Street Fighter IV, a group of 17 people
Devil May Cry: HD Collection, a group of 17 people
Monster Hunter: Freedom 2, a group of 17 people
Onimusha 3: Demon Siege, a group of 17 people
Mega Man X8, a group of 16 people
Dead Rising 2, a group of 16 people
Darkstalkers Chronicle: The Chaos Tower, a group of 16 people
Dead Rising 2: Case 0, a group of 16 people
Street Fighter X Tekken, a group of 15 people
Monster Hunter 4: Ultimate, a group of 15 people
Zack & Wiki: Quest for Barbaros' Treasure, a group of 15 people
Ultimate Marvel vs. Capcom 3, a group of 15 people
Capcom Classics Collection Reloaded, a group of 15 people
Mega Man ZX, a group of 14 people
Resident Evil 4, a group of 14 people

Credits for this game were contributed by ryanbus84 (17140) and crbr (2021)