Christmas NiGHTS into Dreams... Credits

Development

Executive ProducerHayao Nakayama
Project ManagerYōji Ishii
ProducerYuji Naka
DirectorNaoto Ohshima
Game DesignersTakao Miyoshi, Takashi Iizuka
ProgrammersTakuya Matsumoto, Akio Setsumasa, Yasuhiro Watanabe, Tetsu Katano, Takahiro Hamano, Yuji Naka
Visual DesignersNaoto Ohshima, Hideaki Moriya, Tohru Watanuki, Toshiko Arisaka Okano, Tomonori Dobashi, Osamu Ogata, You Nishiyama, Kazuyuki Hoshino
Sound DirectorYukifumi Makino
Compose & ArrangeTomoko Sasaki, Naofumi Hataya
Sound EffectsTatsuya Kōzaki
Recording DirectorTatsutoshi Narita
NarratorLisa Hart

"Dreams Dreams" A Capella Version

Coordinated byCompozila Inc. Tokyo
Sound ProducerAtsushi Kosugi (Beat On Beat Inc. NYC)
Co‑Sound ProducerMakoto Suzuki (Compozila Inc. Tokyo)
Chorus ArrangementMarlon D. Saunders
SingersMarlon D. Saunders, Gabriel Morris, Issa Clemon
Recording EngineerAlec Head
Mixing EngineerJustin Luctor

Development (continued)

Executive ManagementShōichirō Irimajiri, Shinobu Toyoda, Malcolm Miller
Executive CoordinationDaizaburo Sakurai, Makoto Oshitani, Jin Shimazaki
Promotion ManagementRen Mori, Hideki Okamura, Hirokazu Kanno, Takayuki Kawagoe, Kunihisa Ueno
Public RelationsHiroto Kikuchi, Tadashi Takezaki, Masatoshi Kawaguchi, Yasushi Nagumo
Visual Material EditorsMasato Yoshioka, Yūji Sawairi, Ikuo Ishizaka
Market ResearchSeigo Tabira, Tsuyoshi Sawada, Miho Okamura
ManualHiroyuki Mitsui, Youichi Takahashi, Toshiki Yamaguchi, Chieko Nakamura
Internet SupportMutsuhiro Fujii
Overseas CoordinationRyoichi Hasegawa
Special ThanksAkira Nishikawa, Akira Funada, Chika Ikegame, Miki Morimoto, Yosuke Okunari, Haruki Nakayama, Emi Sasaki, Nobuhiko Shimizu, Kazuhiko Hattori, Hideki Yōkaichiya
CompaniesCybersound, Sega Digital Studio
Produced bySega

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Akira Nishikawa, 73 other games
Jin Shimazaki, 66 other games
Yasushi Nagumo, 66 other games
Shinobu Toyoda, 56 other games
Naofumi Hataya, 50 other games
Yukifumi Makino, 49 other games
Yuji Naka, 48 other games
Ryoichi Hasegawa, 45 other games
Ikuo Ishizaka, 44 other games
Takayuki Kawagoe, 43 other games
Takashi Iizuka, 36 other games
Tatsuya Kōzaki, 33 other games
Makoto Suzuki, 32 other games
Tadashi Takezaki, 32 other games
Hideki Okamura, 31 other games
Makoto Oshitani, 29 other games
Naoto Ohshima, 29 other games
Mutsuhiro Fujii, 28 other games
Kazuyuki Hoshino, 26 other games
Tatsutoshi Narita, 26 other games
Takao Miyoshi, 26 other games
Takahiro Hamano, 21 other games
Tomoko Sasaki, 20 other games
Hideaki Moriya, 20 other games
Tetsu Katano, 19 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Sonic Adventure, a group of 32 people
Burning Rangers, a group of 22 people
Sonic Adventure DX (Director's Cut), a group of 18 people
NiGHTS into Dreams..., a group of 17 people
Phantasy Star Online, a group of 15 people
Sonic Adventure 2, a group of 14 people
Sonic R, a group of 14 people
Sonic Heroes, a group of 14 people
Clockwork Knight 2, a group of 13 people
ChuChu Rocket!, a group of 13 people
NiGHTS into Dreams..., a group of 13 people
Sonic: Gems Collection, a group of 12 people
Sonic: Unleashed, a group of 12 people
Sega Rally Championship, a group of 12 people
Sonic Adventure 2: Battle, a group of 12 people
Sonic: Generations, a group of 12 people
Sonic Jam, a group of 12 people
Panzer Dragoon Saga, a group of 12 people
Sonic CD, a group of 11 people
Ristar, a group of 10 people
Sonic the Hedgehog, a group of 10 people
Sonic: Unleashed, a group of 10 people
Sonic Mega Collection, a group of 9 people
Sonic 3D Blast, a group of 9 people
Sonic and the Black Knight, a group of 9 people

Credits for this game were contributed by Patrick Bregger (161760)