How much time do you spend in each single session when you play games?

Elevator Action 2 (SEGA Saturn)

...
MobyRank
100 point score based on reviews from various critics.
3.1
MobyScore
5 point score based on user ratings.

Elevator Action 2 Credits

Credits

Game DesignYusuke Tsuda, Koji Terada
ProgrammingTKHC.03, Iromust, Nob, Yoshihiro Mori
Programming SupportMasaki Yagi (Komochi Yagi), Akira Kurabayashi
Character DesignMasami Kikuchi, Makoto Fujita, Takao Yoshiba, Tōru Kawaishi, Baw Baw, Yuko Kajihara, Miwa Kamiya, TRD, TSD, Yukiwo Ishikawa, V.A.P
BGM ComposeYasuhisa Watanabe (Yack. -Zuntata-)
Sound EffectKatsuhisa Ishikawa (Babi -Zuntata-), Munehiro Nakanishi (Nakanishi -Zuntata-), Yoshikazu Kamata (Kamaty -Zuntata-)
DesignToshiyuki Takenami
HardwareKatsumi Kaneoka
Location TestM. Fukumoto, Naoto Omura, Ryuichi Matsuse, Piratsuka, T. Koike, Pasona, Alpha Star
Special ThanksHisao Shimizu, Ichiro Fujisue, Hidehiro Fujiwara, Hisakazu Kato, N. Abe, Masatoshi Tsuneoka, Tatsuya Ushiroda, T. Toyoda, Yutaka Nagayama, Eichan, Q.C. Section Osaka Lab., and many other people...
Exective ProducerKoichi Nakamura

Saturn Version Staff

ProgrammerTakahiro Kuribayashi, Satoru Morikawa, Jun Takemoto, Kazuhiko Sugiyama, Minoru Kunii, Keiiti Takeda
Bit ConvertKazuhi Imoto
DirectorTakashi Noto, Takao Kishida
PresidentRyozo Sugawara
Programmed byVing Sapporo
Produced byVing

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Katsuhisa Ishikawa, 20 other games
Tōru Kawaishi, 19 other games
Masami Kikuchi, 14 other games
Yasuhisa Watanabe, 14 other games
Koichi Nakamura, 14 other games
Makoto Fujita, 11 other games
Kazuhiko Sugiyama, 9 other games
Yoshikazu Kamata, 7 other games
Katsumi Kaneoka, 6 other games
Munehiro Nakanishi, 6 other games
Takao Yoshiba, 6 other games
Ryozo Sugawara, 5 other games
Hisakazu Kato, 5 other games
Ichiro Fujisue, 5 other games
Takahiro Kuribayashi, 4 other games
Hidehiro Fujiwara, 4 other games
Akira Kurabayashi, 4 other games
M. Fukumoto, 3 other games
Minoru Kunii, 3 other games
Tatsuya Ushiroda, 3 other games
Satoru Morikawa, 3 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Darius Gaiden, a group of 14 people
G Darius, a group of 10 people
Bubble Symphony, a group of 7 people
Psychic Force 2012, a group of 6 people
The Ninja Warriors, a group of 5 people
Gun Frontier, a group of 4 people
Bust-A-Move 2: Arcade Edition, a group of 4 people
LostMagic, a group of 4 people
Blandia, a group of 4 people
Arkanoid: Doh It Again, a group of 3 people
RayStorm, a group of 3 people
Viewpoint, a group of 3 people
Night Striker, a group of 3 people
Exit, a group of 3 people
Darius Burst, a group of 3 people
Galactic Attack, a group of 3 people
Continental Circus, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (58021)