Fatal Fury Credits

Staff

Big BossEikichi Kawasaki (E. Kawasaki)
PlannerTakashi Tsukamoto (Tsukamichi), Deru Deru
Charactor Design [sic]Ponsuke, Tsuzakingyo, Deru Deru, Moriyan, Somatoreeno, Lucky Okkiy, Boko Pyon, Soe Soe!
Chr Back Up!Koichi Sakita (Sakita Kakaree), Kama Kama, Takeshi Kimura (Kimuryaer), Wadarian, Batayan, Tabui Chang, Ochiai Shunin, Takepy, Simachang
ProgrammerYamatan, Kura
Prg Back Up!Konchang, Nakamuura
SoundKazuhiro Nishida (Konny), Yoko Osaka (Yokochang), Muraisan, Toshikazu Tanaka (Tarkun), Take&BunnyBoys, Hiroshi Matsumoto (Finish Hiroshi), Michael Beard, Goodam Kakaree
Game AssistantMiyagami T. 100, S. Akutagawa, Tome, Popyu Nathu 3, Tarou, Mukai
Special Thanks1st Operation Staff, All SNK Staff

X68000 Staff

Big BossHiroshi Matsuura (H. Matsuura)
PlannerM. Sasaki (M. Sasaki)
ProgrammerKaze no Ofu, Asher., Alice Kagamino
Charactor Design [sic]Bakuretsu Kazu, K. Wada (K. Wada)
SoundY. Kohara (Y. Kohara), S. Kanoh (S. Kanoh), Y. Matsushige (Y. Matsushige)
Special ThanksMai Kazumi, Nakajie, Kuroppie, Yocchan, Kens, Toshiyuki Nakai (T. Nakai), Pam, and Magical Staff, All SNK Staff

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Eikichi Kawasaki, 69 other games
Hiroshi Matsumoto, 39 other games
Toshikazu Tanaka, 35 other games
Takashi Tsukamoto, 24 other games
Kazuhiro Nishida, 19 other games
Koichi Sakita, 13 other games
Yoko Osaka, 12 other games
Alice Kagamino, 4 other games
Hiroshi Matsuura, 3 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Fatal Fury 2, a group of 9 people
The Super Spy, a group of 6 people
P.O.W.: Prisoners of War, a group of 5 people
Alpha Mission II, a group of 4 people
Guerrilla War, a group of 4 people
Robo Army, a group of 4 people
Fatal Fury Special, a group of 4 people
Touchdown Fever, a group of 4 people
Street Smart, a group of 4 people
Fighting Soccer, a group of 4 people
Fatal Fury 3: Road to the Final Victory, a group of 4 people
Iron Tank: The Invasion of Normandy, a group of 4 people
Real Bout Fatal Fury, a group of 3 people
Top Hunter: Roddy & Cathy, a group of 3 people
Real Bout Fatal Fury Special, a group of 3 people
Ikari III: The Rescue, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by リカルド・フィリペ (124517)