Shin Megami Tensei: Devil Children - Kuro no Sho Screenshots

User Screenshots

Game Boy Color version

Title Screen