ActRaiser 2 (SNES)

Published by
Developed by
Released
Platform
74
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
3.4
User Score
5 point score based on user ratings.

ActRaiser 2 Credits

Credits

Lead DirectorMasaya Hashimoto
Scenario DirectorTomoyoshi Miyazaki
Art DirectorAyano Koshiro
Lead ProgrammerMasaya Hashimoto
Object ProgrammerShigemi Kita
Scenario WriterAyano Koshiro
Script WriterTomoyoshi Miyazaki
Scroll DesignerAyano Koshiro
Object DesignerHitoshi Ariga
Assistant DesignersNaoko Suzuki, Sadao Kobayashi, Hiroshi Hayashi
Sound ComposerYūzō Koshiro
Game TestersYoshirō Takeshita, Tomoko Miyazaki, Yutaka Sasaki, Tsutomu Hayashi, Youichiro Numaguchi, Akira Sasaki, Megumi Tsuruno, Tatsuo Hashimoto
Quintet StaffHisashi Yokota, Reiko Takebayashi, Akira Kitanohara, Iyunichi Ishida
Enix StaffTakao Kawaguchi, Yasuyuki Sone, Kazunori Takado, Yuuchi Kikumoto, Hideki Yamamoto, Sadao Yahagi, Kenjirō Kano
Enix America StaffCara Burrow, Paul Bowler, Paul Handelman
Special ThanksKeiji Honda, Shinji Futami
Game CoordinatorRobert L. Jerauld
ProducerTsuneo Morita
Executive ProducerYasuhiro Fukushima

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Keiji Honda, 71 other games
Shinji Futami, 64 other games
Yasuhiro Fukushima, 33 other games
Robert L. Jerauld, 29 other games
Hideki Yamamoto, 28 other games
Paul Handelman, 27 other games
Yūzō Koshiro, 24 other games
Yuuchi Kikumoto, 21 other games
Kenjirō Kano, 19 other games
Hiroshi Hayashi, 18 other games
Ayano Koshiro, 16 other games
Sadao Yahagi, 15 other games
Yasuyuki Sone, 13 other games
Tomoyoshi Miyazaki, 11 other games
Masaya Hashimoto, 11 other games
Tomoko Miyazaki, 10 other games
Akira Sasaki, 9 other games
Paul Bowler, 9 other games
Hitoshi Ariga, 9 other games
Tsuneo Morita, 8 other games
Hisashi Yokota, 8 other games
Reiko Takebayashi, 8 other games
Takao Kawaguchi, 7 other games
Akira Kitanohara, 7 other games
Tatsuo Hashimoto, 6 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Illusion of Gaia, a group of 22 people
Robotrek, a group of 22 people
Terranigma, a group of 17 people
Soul Blazer, a group of 16 people
ActRaiser, a group of 15 people
Nekketsu Tairiku: Burning Heroes, a group of 11 people
E. V. O.: Search for Eden, a group of 8 people
Dragon Quest VI: Maboroshi no Daichi, a group of 8 people
Brain Lord, a group of 7 people
Mischief Makers, a group of 7 people
Bust a Groove 2, a group of 7 people
Paladin's Quest, a group of 7 people
Mystic Ark, a group of 7 people
The 7th Saga, a group of 6 people
Rakugaki Showtime, a group of 6 people
Star Ocean, a group of 6 people
Dragon Warrior IV, a group of 6 people
Wonder Project J: Kikai no Shōnen Pino, a group of 6 people
Bust A Groove, a group of 5 people
Dark Half, a group of 5 people
King Arthur & the Knights of Justice, a group of 5 people
Mahōjin GuruGuru 2, a group of 5 people
Just Breed, a group of 5 people
Sorcerian, a group of 5 people
Ys: The Vanished Omens, a group of 5 people

Credits for this game were contributed by J. Michael Bottorff (1793)