ActRaiser Credits

Credits

ScenarioTomoyoshi Miyazaki
ProgrammerMasaya Hashimoto, Yuki Imai
Graphic DesignAyano Koshiro, Masahiko Takai, Kōji Yokota, Takashi Shichijō
Music ComposerYūzō Koshiro
Enix StaffTakao Kawaguchi, Keizō Mochizuki, Kouji Mitsumori, Kenjiro Kano, Tetsurō Shimoda, Keiko Itō, Hideki Yamamoto, Shigeki Maruyama, Eiichi Hirasawa, Takashi Yoneda, Yuuchi Kikumoto, Yoshie Fujimori, Junji Yagi, Miwako Matsumoto, Keiko Taga, Yasuko Sekiguchi, Mitsuhiko Endo, Shinji Futami
Enix AmericaKeiji Honda, Paul Bowler, Cherie Hasson
Special ThanksHirotomo Morisada, Nobuyoshi Yoshii, Hironobu Teshima, Katsuhiko Shibata, Tomokazu Murata, Akihiro Yamanaka, Tadahiro Kurosawa, Mitsuru Ishizaki, Masaya Nomoto, Sōichi Tazawa, Hiroshi Nakazato, Yutaka Fusejima, Toshinari Takahashi, Makoto Goya, Reiko Takebayashi, Tatsuo Hashimoto
Assistant ProducerShigeki Maruyama
DirectorMasaya Hashimoto
ProducerYasuyuki Sone
PublisherYasuhiro Fukushima

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Keiji Honda, 71 other games
Shinji Futami, 64 other games
Yasuhiro Fukushima, 34 other games
Hideki Yamamoto, 28 other games
Yūzō Koshiro, 26 other games
Kenjiro Kano, 21 other games
Yuuchi Kikumoto, 21 other games
Ayano Koshiro, 16 other games
Kōji Yokota, 16 other games
Yasuyuki Sone, 13 other games
Masaya Hashimoto, 11 other games
Tomoyoshi Miyazaki, 11 other games
Paul Bowler, 9 other games
Reiko Takebayashi, 8 other games
Masahiko Takai, 8 other games
Hirotomo Morisada, 8 other games
Takao Kawaguchi, 7 other games
Shigeki Maruyama, 7 other games
Makoto Goya, 6 other games
Masaya Nomoto, 6 other games
Tatsuo Hashimoto, 6 other games
Miwako Matsumoto, 6 other games
Takashi Yoneda, 6 other games
Keizō Mochizuki, 5 other games
Takashi Shichijō, 4 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Soul Blazer, a group of 22 people
Jesus II, a group of 19 people
ActRaiser 2, a group of 15 people
Illusion of Gaia, a group of 12 people
Robotrek, a group of 12 people
The 7th Saga, a group of 11 people
E. V. O.: Search for Eden, a group of 11 people
Terranigma, a group of 11 people
Just Breed, a group of 8 people
Nekketsu Tairiku: Burning Heroes, a group of 7 people
Rakugaki Showtime, a group of 6 people
Mystic Ark, a group of 6 people
Bust a Groove 2, a group of 6 people
Misty Blue, a group of 6 people
Mischief Makers, a group of 6 people
Dragon Quest VI: Maboroshi no Daichi, a group of 6 people
Sorcerian, a group of 5 people
Star Ocean, a group of 5 people
Ys: The Vanished Omens, a group of 5 people
Dragon Warrior IV, a group of 5 people
Wonder Project J: Kikai no Shōnen Pino, a group of 5 people
Ys II: Ancient Ys Vanished - The Final Chapter, a group of 5 people
Endnesia, a group of 4 people
Dark Half, a group of 4 people
Itadaki Street: Gorgeous King, a group of 4 people

Credits for this game were contributed by ryanbus84 (15261) and J. Michael Bottorff (1770)