Bishōjo Senshi Sailor Moon: Another Story Credits

Credits

Executive ProducerMasayuki Sato
ProducerJōji Yuno
DirecterJōji Yuno
PlannersShūichi Miyazawa, Yasuhiro Sato, Takuma Kiuchi
ProgrammersKokumei, Arbeiter Siina, Yukio, Yoh, M.T, NZW
Battle ProgrammerArbeiter Siina
Graphic DesignersMotoki, Shūichi Miyazawa, Junichi Fujita, Yoko Ino, Etsuko Hamanaga
Music ComposerTakanori Arisawa
Sound ProgrammerKatsuhiro Hayashi
SupervisorFumio Osano
SceneshifterYoshijiroh Muramatsu, Takashi Ikegaya
Publicity ManagerTakahiro Sasanoi
Special ThanksYoshiki Tokita, Katsumi Mochizuki, Yoshihiro Okamoto, Kōichi Nishino, Shinya Matsuzawa, Toshihide Ozeki, Keiichi Mukasa, Keiju Ono, Takeshi Motoki (Takesi Motoki), Katsunori
Presented byAngel
In Association withKodansha&TOEI Animation&Bandai

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Takahiro Sasanoi, 61 other games
Katsuhiro Hayashi, 26 other games
Yoshiki Tokita, 12 other games
Yasuhiro Sato, 9 other games
Junichi Fujita, 9 other games
Shūichi Miyazawa, 9 other games
Yoshihiro Okamoto, 7 other games
Toshihide Ozeki, 7 other games
Fumio Osano, 6 other games
Kōichi Nishino, 6 other games
Takanori Arisawa, 6 other games
Jōji Yuno, 5 other games
Katsumi Mochizuki, 5 other games
Yoko Ino, 5 other games
Yoshijiroh Muramatsu, 3 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Bishōjo Senshi Sailor Moon S: Jōgai Rantō!? Shuyaku Sōdatsusen, a group of 12 people
Bishōjo Senshi Sailor Moon Super S: Zenin Sanka!! Shuyaku Sōdatsusen, a group of 9 people
Virtual Open Tennis, a group of 5 people
Shadowgate 64: Trials of the Four Towers, a group of 4 people
Bishōjo Senshi Sailor Moon, a group of 4 people
Wachenröder, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by リカルド・フィリペ (122752) and Evil Ryu (65856)