Dragon Quest VI: Maboroshi no Daichi Credits

Credits

ScenarioYuji Horii
Game DesignYuji Horii
Character DesignAkira Toriyama
Music ComposeKōichi Sugiyama
DirectionManabu Yamana
Main ProgramManabu Yamana
ProgramJinji Horagai, Katsuya Teshima, Yasushi Watanabe, Jun Sakamoto
Monster DesignAkira Toriyama, Katsuyoshi Nakatsuru
Graphic DesignShintarō Majima, Takashi Yasuno
Sound DesignTsukasa Tawada, Hitoshi Sakimoto
Scenario AssistFuminori Ishikawa, Sachiko Sugimura, Kazunori Orio, Masayo Fuda
Program AssistAkitaka Shigeno, Yuko Miura
Graphic AssistYasumasa Kawasaki, Masahiro Wada, Norikazu Masaki
Test PlayHiroomi Tanaka, Mariko Numajiri, Hirofumi Kuroda, Michiyo Nukina, Kazunori Ōwada, Minoru Kakizawa, K. Ikdea, Daisuke Ishizuka, Yoko Kagaya, M. Iwakiri, M. Endo, Yoshinori Yamagishi, Shinji Futami, Yuuchi Kikumoto, Jun Toda, Yasuhito Watanabe, Kenjiro Kano, Hiroki Fujimoto, Y. Satto, Noriko Nakanome, K. Saiki, Etsuko Shimamura, M. Nagase, Daisuke Kobayashi, Shinji Wachi
Public RelationsDaizoh Shimamura, Hideki Yamamoto, Tomoko Miyazaki
ArtworkTakashi Ōtsuka, Naoki Ōishi
Technical SupportSadao Yahagi, Yoshirō Takeshita, Kazufumi Honma
Produce AssistTaichi Inuzuka, Mariko Iida, Youichi Hayakawa, Keiji Honda
ProducerYukinobu Chida
PublisherYasuhiro Fukushima
CopyrightArmor Project, Bird Studio, Kōichi Sugiyama, Heart Beat, Enix

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Keiji Honda, 71 other games
Shinji Futami, 64 other games
Hitoshi Sakimoto, 54 other games
Akira Toriyama, 41 other games
Yukinobu Chida, 41 other games
Yasuhiro Fukushima, 34 other games
Daisuke Kobayashi, 31 other games
Yoshinori Yamagishi, 30 other games
Yasuhito Watanabe, 28 other games
Hideki Yamamoto, 28 other games
Yuji Horii, 28 other games
Noriko Nakanome, 22 other games
Yuuchi Kikumoto, 21 other games
Kenjiro Kano, 21 other games
Taichi Inuzuka, 19 other games
Tsukasa Tawada, 17 other games
Naoki Ōishi, 16 other games
Kazufumi Honma, 15 other games
Sadao Yahagi, 15 other games
Kōichi Sugiyama, 14 other games
Hiroki Fujimoto, 14 other games
Manabu Yamana, 12 other games
Jun Toda, 12 other games
Shinji Wachi, 11 other games
Kazunori Orio, 11 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Dragon Warrior III, a group of 36 people
Dragon Quest V: Tenkū no Hanayome, a group of 26 people
Mystic Ark, a group of 21 people
Mischief Makers, a group of 21 people
Star Ocean, a group of 19 people
Bust a Groove 2, a group of 18 people
Mahōjin GuruGuru 2, a group of 18 people
Rakugaki Showtime, a group of 17 people
Nekketsu Tairiku: Burning Heroes, a group of 16 people
Dragon Warrior IV, a group of 15 people
Endnesia, a group of 15 people
Bust A Groove, a group of 13 people
Dragon Warrior VII, a group of 13 people
Robotrek, a group of 13 people
Dragon Quest V: Tenkū no Hanayome, a group of 13 people
Dragon Warrior Monsters 2: Cobi's Journey, a group of 13 people
Dark Half, a group of 12 people
Super Galdelic Hour, a group of 11 people
Illusion of Gaia, a group of 11 people
Grandia Xtreme, a group of 11 people
Itadaki Street: Gorgeous King, a group of 11 people
Terranigma, a group of 11 people
ActRaiser 2, a group of 11 people
Dragon Quest VI: Realms of Revelation, a group of 11 people
Wonder Project J: Kikai no Shōnen Pino, a group of 11 people

Credits for this game were contributed by CrankyStorming (2765) and fooziex (2904)