EarthBound Credits

Credits

Producer / DirectorShigesato Itoi
Written ByShigesato Itoi
MusicKeiichi Suzuki, Hirokazu Tanaka
Game DesignerAkihiko Miura
Art DirectorKōichi Ōyama
Sound DirectorHirokazu Tanaka
Program DirectorSatoru Iwata
U.S. Conversion DirectorKouji Malta
Translation DirectorsMarcus Lindblom, Masayuki Miura
ProgrammersSatoru Iwata, Satoshi Mitsuhara, Yoshimi Takahashi, Seiji Otoguro, Bou Nakajima, Seika Abe, Yoshiki Suzuki, Jun Yamazaki, Toshiyuki Ueno, Takashi Sasaki, Takashi Sakuma, Kazuo Sato, Kouji Malta
Sound ProgrammerHirokazu Tanaka
System EngineeringMakoto Kanai, Takashi Sakuma
Graphic ArtistsKōichi Ōyama, Hiroyuki Sakiyama, Kōichi Yamada, Makio Kataoka, Tetsuya Notoya, Yasunori Yanagisawa
Special Effect ArtistTsunekazu Ishihara
Font DesignersAkihiko Miura, Kōichi Ōyama
Mr. Saturn Font ConceptShigesato Itoi
Graphics Data ManagerYasunori Yanagisawa
Message Data ManagerMasayuki Miura, Hitoshi Matsui
Additional MusicHiroshi Kanazu, Toshiyuki Ueno
Sound StaffToshiyuki Ueno, Kozue Ishikawa
Assistant ProgrammersIkuho Hagiya, Katsuyoshi Irie
Assistant Game DesignersKōichi Ōyama, Takehiko Masuda, Chiaki Yoshizawa, Masayuki Miura, Akihito Toda, Hitoshi Matsui, Katsuyoshi Irie
Assistant Scenario WritersMasayuki Miura, Akihito Toda, Hiroyuki Jinnai
English Text WritersMarcus Lindblom, Daniel Owsen
TranslatorsKeiko Tamura, Yuka Nakata
Chief DebuggersTakumi Akabane, Hitoshi Matsui
NOA Debug CoordinatorsSean O'Connor, Michael Kelbaugh
Ape Debugging TeamTakahiro Nagai, Junichi Akama, Akira Matsumoto
Nintendo Debug CoordinatorsTohru Hashimoto, Tatsuya Hishida
Nintendo Debugging TeamKazuhide Ohgoe, Atsushi Miyake, Hajime Nakamura, Mao Hamamoto, Mayumi Tada, Makoto Kedouin, Kimiko Tsuchida, Sayaka Komura
Map CheckersMapper Kojima, Katsuyoshi Irie
Sampling VoicesShigesato Itoi, Yukari Saito, Hirokazu Koyano, Etsuko Kawano, Takashi Watanabe
Opening Rock GuitarM. D. Seeger
Hardware SupportHironobu Kakui, Shigeki Yamashiro
Production ManagerTakeshi Kawaguchi, Keizō Katō, Ikuo Hyakuta, Yukari Saito
CoordinatorsTakashi Watanabe, Ryo Kagawa, Hiroyuki Jinnai, Etsuko Kawano, Kazuyuki Yamamoto, Atsuko Kawahara
Sound ProducersAkio Ohmori, Ritsuo Kamimura
Special ThanksKenji Ando, Miyuki Kure, Takayuki Onodera, Fukashi Omorita, Yukio Takahashi, Kazuhiko Amemiya, Yasuhiro Kumagai, Yoshio Hongo, Naoko Kanazawa, Benimaru Itoh, Motohiro Ishii, Hirokazu Koyano, Masao Tottori, Nobuyasu Makino, Hiromi Tamagawa, Nancy Yoshitake, And Many Others
The producers wish to thankIshel Artvision, Moonriders Office, Sedic Inc., SETA Co. Ltd., Lucky Nice, Okubo Design Studio, On Associates, Sai Koubou, Ashura Office, Shogakukan, Shincho Sha
Chief CoordinatorMarcus Lindblom
Line ProducerTsunekazu Ishihara
Co‑ProducerSatoru Iwata
NOA ProducerMike Fukuda
SupervisorShigeru Miyamoto
Executive ProducersHiroshi Yamauchi, Minoru Arakawa
Presented byNintendo
In association withAPE Inc. and HAL Laboratory Inc.

Original Japanese Staff

Produced and Directed byShigesato Itoi
Written byShigesato Itoi
Music byKeiichi Suzuki, Hirokazu Tanaka
Game DesignerAkihiko Miura
Art DirectorKōichi Ōyama
Sound DirectorHirokazu Tanaka
Program DirectorSatoru Iwata
Second DirectorKouji Malta
ProgrammersSatoru Iwata, Satoshi Mitsuhara, Bou Nakajima, Seika Abe, Yoshiki Suzuki, Jun Yamazaki, Toshiyuki Ueno, Takashi Sasaki, Takashi Sakuma, Kazuo Sato, Kouji Malta
Sound ProgrammerHirokazu Tanaka
System EngineeringMakoto Kanai, Takashi Sakuma
Graphics ArtistsKōichi Ōyama, Hiroyuki Sakiyama, Kōichi Yamada, Makio Kataoka, Tetsuya Notoya, Yasunori Yanagisawa
Special Effects ArtistTsunekazu Ishihara (credited as Tsunekaz Ishihara)
Font DesignersYasuo Futatsugi, Hiroyuki Sakiyama
Dosei Font Designed byShigesato Itoi
Graphic Data SupervisorYasunori Yanagisawa
Message Data SupervisorMasayuki Miura
Additional Music Composed byHiroshi Kanazu, Toshiyuki Ueno
Sound StaffToshiyuki Ueno, Kozue Ishikawa
Assistant ProgrammersIkuho Hagiya, Katsuyoshi Irie
Assistant Game DesignersKōichi Ōyama, Takehiko Masuda, Chiaki Yoshizawa, Masayuki Miura, Akihito Toda, Hitoshi Matsui, Katsuyoshi Irie
Assistant Scenario WritersMasayuki Miura, Akihito Toda, Hiroyuki Jinnai
Chief DebuggerTakumi Akabane, Hitoshi Matsui
Ape Debugging TeamTakahiro Nagai, Hiroshi Nagumo, Takanori Kuwana, Hironobu Sawada, Hiroyuki Abe, Junichi Akama, Kenichi Ohmori, Mitsunori Suzuki, Shouta Fukushima, Yasutsuna Sasaki
HAL Debugging TeamSatoshi Ishida, Chieko Obikane
Nintendo Debugging TeamShigeki Yamashiro, Tatsuya Hishida, Kenji Saiki, Tohru Hashimoto, Toshiharu Izuno, Yasuhiro Togai, Atsushi Miyake, Akihiro Kawamura, Mao Hamamoto, Atsushi Idoguchi, Mayumi Tada, Tokuhiro Hiraki, Makoto Kedouin, Hiroshi Habuchi, Kimiko Tsuchida, and Osaka debuggers
Map CheckersMapper Kojima, Katsuyoshi Irie
Text CheckerAtsuko Kawahara
Sampling VoicesShigesato Itoi (OK?), Yukari Saito (Kuchibue), Hirokazu Koyano (Geppu), Etsuko Kawano (Venus), Takashi Watanabe (Mu)
Opening Rock GuitarM. D. Seeger
Hardware SupportHironobu Kakui, Shigeki Yamashiro
Logotype Designed byMasaharu Takata
Package Designed byMasaharu Takata, Shirohide Azuma
Production ManagersTakashi Kawaguchi, Keizō Katō, Ikuo Hyakuta, Yukari Saito
CoordinatorsTakashi Watanabe, Ryo Kagawa, Hiroyuki Jinnai, Etsuko Kawano, Kazuyuki Yamamoto
Sound ProducersAkio Ohmori, Ritsuo Kamimura
Special Thanks ToKenji Ando, Miyuki Kure, Takayuki Onodera, Fukashi Omorita, Yukio Takahashi, Kazuhiko Amemiya, Yasuhiro Kumagai, Yoshio Hongo, Naoko Kanazawa, Benimaru Itoh, Motohiro Ishii, Hirokazu Koyano, Masao Tottori, Nobuyasu Makino, Hiromi Tamagawa, and many others
The producers wish to thankIshel Artvision, Moonriders Office, Sedic Inc., SETA Co. Ltd., Lucky Nice, Okubo Design Studio, On Associates, Sai Koubou, Ashura Office, Shogakukan, Shincho Sha
Line ProducerTsunekazu Ishihara (credited as Tsunekaz Ishihara)
CoProducerSatoru Iwata
SupervisorShigeru Miyamoto
Executive ProducerHiroshi Yamauchi
Presented byNintendo
In association withAPE Inc. and HAL Laboratory Inc.

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 291 other games
Shigeru Miyamoto, 185 other games
Hiroshi Yamauchi, 128 other games
Mike Fukuda, 93 other games
Hironobu Kakui, 84 other games
Keizō Katō, 64 other games
Minoru Arakawa, 61 other games
Tsunekazu Ishihara, 59 other games
Michael Kelbaugh, 54 other games
Hirokazu Tanaka, 33 other games
Daniel Owsen, 31 other games
Hiroyuki Jinnai, 30 other games
Shigeki Yamashiro, 30 other games
Takashi Sasaki, 29 other games
Keiko Tamura, 24 other games
Takeshi Kawaguchi, 24 other games
Tetsuya Notoya, 23 other games
Akira Matsumoto, 23 other games
Toshiharu Izuno, 22 other games
Marcus Lindblom, 21 other games
Satoshi Ishida, 21 other games
Satoshi Mitsuhara, 21 other games
Tatsuya Hishida, 20 other games
Atsushi Miyake, 18 other games
Benimaru Itoh, 15 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Super Smash Bros.: Melee, a group of 17 people
Earthbound Beginnings, a group of 15 people
Pokémon Channel, a group of 14 people
Pokémon Stadium 2, a group of 14 people
Pokémon Stadium, a group of 13 people
Kirby's Dream Course, a group of 13 people
Super Smash Bros., a group of 13 people
Mario's Super Picross, a group of 12 people
Kirby 64: The Crystal Shards, a group of 12 people
Wario's Woods, a group of 11 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 11 people
Pokémon Snap, a group of 10 people
Kirby Air Ride, a group of 10 people
Machop at Work, a group of 9 people
Pokémon Ranger: Shadows of Almia, a group of 9 people
Pokémon Red Version, a group of 8 people
Mother 3, a group of 8 people
Pokémon Blue Version, a group of 8 people
Pokémon Ranger, a group of 8 people
Kirby's Dream Land 2, a group of 8 people
Kirby's Adventure, a group of 8 people
Picross 3D, a group of 8 people
Pokémon XD: Gale of Darkness, a group of 8 people
Kingler's Day, a group of 8 people
Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest, a group of 8 people

Credits for this game were contributed by ryanbus84 (15324) and J. Michael Bottorff (1770)