Gradius II (TurboGrafx CD)

...
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
4.2
User Score
5 point score based on user ratings.

Gradius II Credits

Credits

Game ProgrammerAsuty S., Koji Igarashi (IGA), Shingo Takatsuka (Shingo T.)
Graphic DesignerM. Suzuki, Reika Bando (R.B), Toshifumi Wada (Pop The Top.Wada)
Sound EditorMikio Saitou (Metal.Yuhki), Seiya Murai (K-Mu), Tomoko Sano (Sanoppi)
Visual EditorMasahiro Yoshihashi
Special ThanksAC.GraII Team, X68.GraII Team, Giken, Dream.M, Kazuhiro Tateishi (Elf Tateishi), Toshiharu Furukawa, T. Kazuyoshi, Musical Station
ProducerYoshiaki Yamada

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Koji Igarashi, 21 other games
Yoshiaki Yamada, 21 other games
Shingo Takatsuka, 13 other games
Mikio Saitou, 9 other games
Toshiharu Furukawa, 8 other games
Toshifumi Wada, 8 other games
Reika Bando, 7 other games
Seiya Murai, 7 other games
Masahiro Yoshihashi, 7 other games
Tomoko Sano, 6 other games
Kazuhiro Tateishi, 4 other games
M. Suzuki, 3 other games
Asuty S., 3 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Castlevania: Rondo of Blood, a group of 12 people
Detana!! TwinBee, a group of 7 people
Tokimeki Memorial, a group of 6 people
Martial Champion, a group of 4 people
Snatcher, a group of 3 people
Castlevania: Symphony of the Night, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by CreditsContributor (24072), ryanbus84 (11356) and 雷堂嬢太朗 -raido.jotaro- (58431)