Teleroboxer Credits (Virtual Boy)

61
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
...
User Score
5 point score based on user ratings.

Teleroboxer Credits

Credits

Executive ProducerHiroshi Yamauchi
ProducerGunpei Yokoi
DirectorYoshio Sakamoto
Main ProgramYuzuru Ogawa, Isao Hirano
DesignersMasani Ueda, Shinya Sano
MusicKatsuya Yamano
Sound Effects Katsuya Yamano
ArtworkMakoto Kanoh, Fujiko Nomura, Yasuo Inoue, Noriyuki Sato
Virtual Boy Staff Yoshihiro Taki, Hideo Nagata, Takehiro Izushi, Ichiro Shirai, Hirokazu Tanaka, Tomonori Sumi, Masafumi Sakashita, Masahito Miyake, Yoshinobu Mantani, Tomoyoshi Tanaka, Kenichi Sugino, Noboru Wakitani, Takashi Imoto, Nobuhiro Ozaki, Yuji Hori, Takeshi Nagareda, Masatoshi Okuno, Norikatsu Furuta
Product Debug & Testing UnitSuper Mario Club
North American LocalizationPhil Sandhop, Kayomi McDonald, Daniel Owsen
Thanks ToToru Osawa, Keisuke Terasaki, Hitoshi Yamagami, Kenichi Nakamura, Tsutomu Kaneshige, Kentaro Nishimura, Hiroki Sotoike, Takashi Ono, Masaru Okada, Masao Yamamoto, RyĆ«ji Kuwaki, Ryuichi Nakada, Sachie Inoke, Takahiro Harada
Special Thanks To Yusuke Nakano, Minako Hamano, Takanobu Nakashima
Produced ByTeam Deer Force

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Hiroshi Yamauchi, 194 other games
Hitoshi Yamagami, 153 other games
Yusuke Nakano, 118 other games
Keisuke Terasaki, 98 other games
Daniel Owsen, 80 other games
Hirokazu Tanaka, 80 other games
Yasuo Inoue, 69 other games
Gunpei Yokoi, 66 other games
Takehiro Izushi, 63 other games
Yoshinobu Mantani, 54 other games
Yoshio Sakamoto, 48 other games
Takahiro Harada, 44 other games
Kentaro Nishimura, 43 other games
Minako Hamano, 42 other games
Toru Osawa, 35 other games
Masao Yamamoto, 35 other games
Makoto Kanoh, 33 other games
Katsuya Yamano, 33 other games
Tsutomu Kaneshige, 31 other games
Fujiko Nomura, 26 other games
Kayomi McDonald, 20 other games
Phil Sandhop, 20 other games
Masafumi Sakashita, 19 other games
Shinya Sano, 18 other games
Noriyuki Sato, 16 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Mario's Tennis, a group of 21 people
Wario Land: Super Mario Land 3, a group of 20 people
Super Metroid, a group of 20 people
Metroid II: Return of Samus, a group of 19 people
Famicom Tantei Club Part II: Ushiro ni Tatsu Shōjo, a group of 18 people
Fire Emblem: Monshō no Nazo, a group of 16 people
X, a group of 15 people
Game Boy Camera (included Games), a group of 15 people
Tetris Attack, a group of 14 people
Galactic Pinball, a group of 14 people
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS, a group of 13 people
Super Smash Bros. for Wii U, a group of 13 people
Metroid: Zero Mission, a group of 13 people
Snoopy Concert, a group of 12 people
Wario Land 4, a group of 12 people
Balloon Kid, a group of 12 people
Mario Paint, a group of 11 people
Metroid Fusion, a group of 11 people
Metal Combat: Falcon's Revenge, a group of 10 people
Virtual Boy Wario Land, a group of 10 people
WarioWare: Touched!, a group of 10 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 10 people
Fire Emblem: Seisen no Keifu, a group of 10 people
3-D Tetris, a group of 9 people
Game & Watch Gallery, a group of 9 people

Credits for this game were contributed by Opipeuter (16999), Freeman (44277) and formercontrib (159519)