Kirby's Dream Collection: Special Edition Credits

Kirby's Dream Collection: Special Edition Staff Credits

DirectorsShinya Kumazaki, Tatsuya Kamiyama
Assistant DirectorNobuyuki Okada
Level‑Design PlanningTakashi Hamada
Programming DirectorIsao Takahashi
ProgrammersAkio Hanyu, Takaaki Kawahara, Rui Uchida, Ryoichiro Atono, Takashi Nozue, Sho Tajima
Design DirectorKazuyuki Nakamura
DesignersTetsuya Mochizuki, Shigeyuki Kawata, Riki Fuhrmann, Akihiro Kanno, Monami Matsuura
Background DesignersHitoshi Kikkawa, Yuki Honda
Level‑Design AdvisersYuki Endo, Kenta Nakanishi, Takao Nakano
SoundHirokazu Ando, Jun Ishikawa, Shōgo Sakai
VoiceMakiko Ohmoto
Gameplay-Video Production ManagersMasanobu Yamamoto, Koji Akaike
Gameplay‑Video ProductionTakashi Yamashita, Satoshi Akiyama, Hiroyuki Tsuji, Takashi Dobashi
Team SupportSeiji Otoguro
Public RelationsSatoshi Ishida, Tomohiro Minemura
ArtworkTetsuya Notoya, Mariko Kimizuka, Masayo Nakagami, Yumiko Sano
TestingMasaru Kobayashi, Masashi Okamoto, HAL Debug Team
Technical SupportTadashi Kamitake, Hiroaki Nakano, Chiharu Ito, Kotaro Hiromatsu
NOA Localization ManagementReiko Ninomiya, Daniel Owsen, Leslie Swan
NOA LocalizationKento Oiwa, Samantha Robertson, Scott Willson
NOA Testing CoordinationArnold A. Myers II, Patrick Taylor
NOA TestingNOA Product Testing
Special ThanksHiroshi Fujie, Rieko Kawahara, Tadashi Hashikura, Kenichiro Kita, Kunio Watanabe, Tomokazu Tsuruoka, Takayuki Sugano, Takuya Abe, Munemasa Kimura, Masami Ishiguro
Project CoordinatorKazuyuki Gofuku
Project ManagerTetsuya Abe
ProducersYoichi Yamamoto, Hiroaki Suga, Kensuke Tanabe
General ProducersMasayoshi Tanimura, Shinya Takahashi
Executive ProducerSatoru Iwata

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 451 other games
Leslie Swan, 218 other games
Shinya Takahashi, 153 other games
Kensuke Tanabe, 119 other games
Reiko Ninomiya, 117 other games
Daniel Owsen, 80 other games
Masaru Kobayashi, 53 other games
Takao Nakano, 47 other games
Masanobu Yamamoto, 44 other games
Shōgo Sakai, 43 other games
Hiroaki Suga, 42 other games
Jun Ishikawa, 35 other games
Isao Takahashi, 35 other games
Satoshi Ishida, 35 other games
Patrick Taylor, 34 other games
Makiko Ohmoto, 34 other games
Kotaro Hiromatsu, 32 other games
Kazuyuki Gofuku, 31 other games
Arnold A. Myers II, 30 other games
Hirokazu Ando, 30 other games
Masayoshi Tanimura, 27 other games
Tetsuya Notoya, 26 other games
Kunio Watanabe, 24 other games
Hitoshi Kikkawa, 20 other games
Akio Hanyu, 19 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Kirby's Return to Dream Land, a group of 52 people
Kirby: Triple Deluxe, a group of 47 people
Kirby: Planet Robobot, a group of 44 people
BoxBoy!, a group of 36 people
Kirby's Blowout Blast, a group of 29 people
Kirby Super Star Ultra, a group of 28 people
Team Kirby Clash Deluxe, a group of 28 people
Kirby: Canvas Curse, a group of 27 people
Bye-Bye BoxBoy!, a group of 26 people
BoxBoxBoy!, a group of 24 people
Super Smash Bros.: Melee, a group of 23 people
Kirby and the Rainbow Curse, a group of 23 people
Kirby Air Ride, a group of 23 people
Kirby Battle Royale, a group of 23 people
Kirby 64: The Crystal Shards, a group of 19 people
Picross 3D: Round 2, a group of 19 people
Picross 3D, a group of 19 people
Kirby: Squeak Squad, a group of 18 people
Kirby: Nightmare in Dreamland, a group of 18 people
Super Smash Bros. for Wii U, a group of 17 people
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS, a group of 16 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 15 people
Super Smash Bros., a group of 15 people
Kirby's Epic Yarn, a group of 14 people
Kirby: Mass Attack, a group of 13 people

Credits for this game were contributed by ryanbus84 (19382)