Kirby's Dream Collection: Special Edition Credits

Kirby's Dream Collection: Special Edition Staff Credits

DirectorsShinya Kumazaki, Tatsuya Kamiyama
Assistant DirectorNobuyuki Okada
Level‑Design PlanningTakashi Hamada
Programming DirectorIsao Takahashi
ProgrammersAkio Hanyu, Takaaki Kawahara, Rui Uchida, Ryoichiro Atono, Takashi Nozue, Sho Tajima
Design DirectorKazuyuki Nakamura
DesignersTetsuya Mochizuki, Shigeyuki Kawata, Riki Fuhrmann, Akihiro Kanno, Monami Matsuura
Background DesignersHitoshi Kikkawa, Yuki Honda
Level‑Design AdvisersYuki Endo, Kenta Nakanishi, Takao Nakano
SoundHirokazu Ando, Jun Ishikawa, Shōgo Sakai
VoiceMakiko Ōmoto
Gameplay-Video Production ManagersMasanobu Yamamoto, Koji Akaike
Gameplay‑Video ProductionTakashi Yamashita, Satoshi Akiyama, Hiroyuki Tsuji, Takashi Dobashi
Team SupportSeiji Otoguro
Public RelationsSatoshi Ishida, Tomohiro Minemura
ArtworkTetsuya Notoya, Mariko Kimizuka, Masayo Nakagami, Yumiko Sano
TestingMasaru Kobayashi, Masashi Okamoto, HAL Debug Team
Technical SupportTadashi Kamitake, Hiroaki Nakano, Chiharu Ito, Kotaro Hiromatsu
NOA Localization ManagementReiko Ninomiya, Daniel Owsen, Leslie Swan
NOA LocalizationKento Oiwa, Samantha Robertson, Scott Willson
NOA Testing CoordinationArnold A. Myers II, Patrick Taylor
NOA TestingNOA Product Testing
Special ThanksHiroshi Fujie, Rieko Kawahara, Tadashi Hashikura, Kenichiro Kita, Kunio Watanabe, Tomokazu Tsuruoka, Takayuki Sugano, Takuya Abe, Munemasa Kimura, Masami Ishiguro
Project CoordinatorKazuyuki Gofuku
Project ManagerTetsuya Abe
ProducersYoichi Yamamoto, Hiroaki Suga, Kensuke Tanabe
General ProducersMasayoshi Tanimura, Shinya Takahashi
Executive ProducerSatoru Iwata

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 291 other games
Leslie Swan, 150 other games
Kensuke Tanabe, 88 other games
Reiko Ninomiya, 52 other games
Shinya Takahashi, 48 other games
Masaru Kobayashi, 34 other games
Daniel Owsen, 31 other games
Hiroaki Suga, 31 other games
Takao Nakano, 29 other games
Masanobu Yamamoto, 28 other games
Shōgo Sakai, 23 other games
Tetsuya Notoya, 23 other games
Patrick Taylor, 21 other games
Jun Ishikawa, 21 other games
Satoshi Ishida, 20 other games
Isao Takahashi, 19 other games
Hirokazu Ando, 17 other games
Masayoshi Tanimura, 15 other games
Akio Hanyu, 13 other games
Tadashi Hashikura, 12 other games
Tetsuya Mochizuki, 12 other games
Hitoshi Kikkawa, 12 other games
Yoichi Yamamoto, 12 other games
Kunio Watanabe, 12 other games
Arnold A. Myers II, 10 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Kirby Super Star Ultra, a group of 28 people
Kirby: Canvas Curse, a group of 26 people
Kirby Air Ride, a group of 23 people
Super Smash Bros.: Melee, a group of 22 people
Picross 3D, a group of 19 people
Kirby 64: The Crystal Shards, a group of 18 people
Kirby: Nightmare in Dreamland, a group of 18 people
Kirby: Squeak Squad, a group of 17 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 15 people
Super Smash Bros., a group of 14 people
Kirby's Epic Yarn, a group of 13 people
Kirby Super Star, a group of 12 people
Kirby: Mass Attack, a group of 12 people
Pokémon Ranger, a group of 10 people
Kirby's Dream Course, a group of 10 people
Pushmo, a group of 10 people
Kirby's Adventure, a group of 8 people
Kirby's Dream Land 3, a group of 8 people
Pokémon Snap, a group of 7 people
Alcahest, a group of 7 people
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, a group of 7 people
Kirby's Star Stacker, a group of 7 people
Arcana, a group of 7 people
Kirby & The Amazing Mirror, a group of 6 people
Wii Sports, a group of 5 people

Credits for this game were contributed by ryanbus84 (15389)