Kirby's Epic Yarn Credits (Wii)

Everyone
ESRB Rating
Genre
Perspective
Visual
Gameplay
85
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
...
User Score
5 point score based on user ratings.

Kirby's Epic Yarn Credits

Staff Credits

DirectorKentarou Sei
Planning DirectorAtsushi Kono
PlanningYuichi Abe, Yuta Bundo, Akira Kawase, Yosuke Suda, Takanori Mori, Yudai Shibata, Tomoya Sugiyama, Yasunori Fujimoto
Program DirectorHironori Kuraoka
ProgrammingYuhei Matsuda, Naoya Abe, Yūji Shibata, Yasuhiro Masuoka, Keita Sakunaga, Satoshi Kobayashi, Kazunobu Sameshima, Tomonori Kowari
Design DirectorKazumasa Yonetani
DesignAtsuko Ichii, Akiko Izumi, Asami Kawabata, Yoshihiro Hobo, Yuko Ito, Yoshie Nobe, Ayaka Miyazawa, Satoko Ozaki, Sachiko Hara, Megumi Watanabe, Akiko Konagaya, Misako Akaike, Ayano Otsuka, Yuichi Nakamura, Masaya Okada, Masuhiko Toda
MusicTomoya Tomita
Sound EffectsTomoya Tomita
Programming AdvisorKoichi Yagi
Visual ConceptTadanori Tsukawaki
Game Design ConceptMadoka Yamauchi
Assistant DirectorKeita Kawaminami
Special ThanksYoshikazu Isono, Mayuko Sato, Manabu Matsumoto, Hiroshi Fujie, Tomohiro Minemura, Masahiro Shiotani
SoundTadashi Ikegami, Jun Ishikawa, Hirokazu Ando
VoicePablo Magaz, France Marien, Dave White, Makiko Ohmoto, Tomoko Nakamura
Technical SupportTomohiro Umeda
DebugNOA Product Testing
NOA Localization ManagementNathan Bihldorff, Reiko Ninomiya, Tim O'Leary, Leslie Swan
NOA LocalizationGema Almoguera, Hélène Bisson-Pelland, Anne-Marie Laperrière, Edward Lee Murray, César Pérez, Scot Ritchey
ArtworkTetsuya Notoya, Rieko Kawahara, Yumiko Sano
Artwork SupportHisayo Osanai, Sachiko Nakamichi, Keiko Uetani
Character SupervisorMasanobu Yamamoto
CoordinationEmi Watanabe
ProducersEtsunobu Ebisu, Yūichi Yamamoto, Nobuo Matsumiya
Senior ProducersShigeharu Umezaki, Masayoshi Tanimura, Hiroshi Sato
General ProducerShinya Takahashi
Executive ProducerSatoru Iwata

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 451 other games
Nathan Bihldorff, 221 other games
Leslie Swan, 218 other games
Shinya Takahashi, 153 other games
Tim O'Leary, 139 other games
Reiko Ninomiya, 117 other games
Sachiko Nakamichi, 88 other games
Scot Ritchey, 77 other games
Hiroshi Sato, 50 other games
Shigeharu Umezaki, 49 other games
Masanobu Yamamoto, 44 other games
Tomoya Tomita, 42 other games
Hélène Bisson-Pelland, 41 other games
César Pérez, 39 other games
Jun Ishikawa, 35 other games
Makiko Ohmoto, 34 other games
Tomohiro Umeda, 33 other games
Gema Almoguera, 33 other games
Anne-Marie Laperrière, 32 other games
Etsunobu Ebisu, 32 other games
Hirokazu Ando, 30 other games
Manabu Matsumoto, 28 other games
Nobuo Matsumiya, 27 other games
Masayoshi Tanimura, 27 other games
Tetsuya Notoya, 26 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Yoshi's Woolly World, a group of 41 people
Wario Land: Shake It!, a group of 27 people
Wii Play: Motion, a group of 26 people
Kirby's Return to Dream Land, a group of 22 people
Super Smash Bros. for Wii U, a group of 21 people
Looksley's Line Up, a group of 19 people
Kirby: Triple Deluxe, a group of 19 people
Kirby: Planet Robobot, a group of 18 people
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS, a group of 18 people
Mii Force, a group of 18 people
Mario & Luigi: Dream Team, a group of 16 people
Kirby Super Star Ultra, a group of 14 people
Kirby's Dream Collection: Special Edition, a group of 14 people
Kirby: Squeak Squad, a group of 14 people
Kirby and the Rainbow Curse, a group of 14 people
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, a group of 13 people
Team Kirby Clash Deluxe, a group of 13 people
BoxBoy!, a group of 12 people
Kirby's Blowout Blast, a group of 12 people
Animal Crossing: New Leaf, a group of 12 people
BoxBoxBoy!, a group of 12 people
Kirby: Mass Attack, a group of 12 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 11 people
Kirby: Canvas Curse, a group of 11 people
Picross 3D: Round 2, a group of 10 people

Credits for this game were contributed by Corn Popper (69396)