Kirby's Epic Yarn Credits

Staff Credits

DirectorKentarou Sei
Planning DirectorAtsushi Kono
PlanningYuichi Abe, Yuta Bundo, Akira Kawase, Yosuke Suda, Takanori Mori, Yudai Shibata, Tomoya Sugiyama, Yasunori Fujimoto
Program DirectorHironori Kuraoka
ProgrammingYuhei Matsuda, Naoya Abe, Yūji Shibata, Yasuhiro Masuoka, Keita Sakunaga, Satoshi Kobayashi, Kazunobu Sameshima, Tomonori Kowari
Design DirectorKazumasa Yonetani
DesignAtsuko Ichii, Akiko Izumi, Asami Kawabata, Yoshihiro Hobo, Yuko Ito, Yoshie Nobe, Ayaka Miyazawa, Satoko Ozaki, Sachiko Hara, Megumi Watanabe, Akiko Konagaya, Misako Akaike, Ayano Otsuka, Yuichi Nakamura, Masaya Okada, Masuhiko Toda
MusicTomoya Tomita
Sound EffectsTomoya Tomita
Programming AdvisorKoichi Yagi
Visual ConceptTadanori Tsukawaki
Game Design ConceptMadoka Yamauchi
Assistant DirectorKeita Kawaminami
Special ThanksYoshikazu Isono, Mayuko Sato, Manabu Matsumoto, Hiroshi Fujie, Tomohiro Minemura, Masahiro Shiotani
SoundTadashi Ikegami, Jun Ishikawa, Hirokazu Ando
VoicePablo Magaz, France Marien, Dave White, Makiko Ōmoto, Tomoko Nakamura
Technical SupportTomohiro Umeda
DebugNOA Product Testing
NOA Localization ManagementNathan Bihldorff, Reiko Ninomiya, Tim O'Leary, Leslie Swan
NOA LocalizationGema Almoguera, Hélène Bisson-Pelland, Anne-Marie Laperrière, Edward Lee Murray, César Pérez, Scot Ritchey
ArtworkTetsuya Notoya, Rieko Kawahara, Yumiko Sano
Artwork SupportHisayo Osanai, Sachiko Nakamichi, Keiko Uetani
Character SupervisorMasanobu Yamamoto
CoordinationEmi Watanabe
ProducersEtsunobu Ebisu, Yūichi Yamamoto, Nobuo Matsumiya
Senior ProducersShigeharu Umezaki, Masayoshi Tanimura, Hiroshi Sato
General ProducerShinya Takahashi
Executive ProducerSatoru Iwata

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 291 other games
Leslie Swan, 150 other games
Nathan Bihldorff, 123 other games
Tim O'Leary, 70 other games
Reiko Ninomiya, 52 other games
Sachiko Nakamichi, 48 other games
Shinya Takahashi, 48 other games
Shigeharu Umezaki, 41 other games
Hiroshi Sato, 38 other games
Scot Ritchey, 34 other games
Tomoya Tomita, 33 other games
Masanobu Yamamoto, 28 other games
Etsunobu Ebisu, 25 other games
Tetsuya Notoya, 23 other games
Yūichi Yamamoto, 22 other games
Yuichi Nakamura, 21 other games
Jun Ishikawa, 21 other games
Gema Almoguera, 17 other games
Hirokazu Ando, 17 other games
Masayoshi Tanimura, 15 other games
Nobuo Matsumiya, 15 other games
Keita Kawaminami, 14 other games
Hisayo Osanai, 13 other games
Yuko Ito, 12 other games
Madoka Yamauchi, 12 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Wario Land: Shake It!, a group of 27 people
Looksley's Line Up, a group of 19 people
Kirby Super Star Ultra, a group of 14 people
Kirby: Squeak Squad, a group of 14 people
Kirby's Dream Collection: Special Edition, a group of 14 people
Kirby: Mass Attack, a group of 12 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 11 people
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, a group of 11 people
Kirby: Canvas Curse, a group of 11 people
Super Smash Bros.: Melee, a group of 10 people
FlingSmash, a group of 10 people
Mario Party 9, a group of 10 people
Picross 3D, a group of 10 people
The Legend of Zelda: Spirit Tracks, a group of 9 people
Kirby: Nightmare in Dreamland, a group of 9 people
Kirby Air Ride, a group of 8 people
Chibi-Robo!: Plug into Adventure!, a group of 8 people
Star Fox 64 3D, a group of 8 people
Super Mario Galaxy, a group of 8 people
Mario Tennis Open, a group of 8 people
Mario Power Tennis, a group of 8 people
Golden Sun: Dark Dawn, a group of 7 people
WarioWare: Smooth Moves, a group of 7 people
Kirby 64: The Crystal Shards, a group of 7 people
Animal Crossing: Wild World, a group of 7 people

Credits for this game were contributed by Corn Popper (69237)