Orbient Credits (Wii)

missing cover art
82
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
...
User Score
5 point score based on user ratings.

Orbient Credits

Orbital Staff Credits

Executive ProducerSatoru Iwata
ProducersKensuke Tanabe, Hiroshi Suzuki
SupervisorsYoshihito Ikebata, Kazuyuki Gofuku
DirectionHiroaki Ishibashi, Jun Sasaki
ProgrammingFumihiro Kanaya
Graphic DesignKouichi Mikado
Sound DesignHiromichi Fujiwara
Planning AssistanceKeita Etō
Programming AssistanceYasuo Kuwahara, Yoshikazu Fujita, Shunsuke Yoshida
Graphic Design AssistanceKayoko Ito, Masahiro Yasuda
Sound‑Design AssistanceKazuomi Suzuki
Project ManagementKeisuke Terasaki
Product ManagementMiki Tashiro, Sayuri Yajima
Technical SupportYoshito Yasuda, Hironobu Kakui
ArtworkTakanao Kondo, Toki Kando, Yoshitomo Kitamura
DebugSuper Mario Club, NOA Product Testing

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 443 other games
Kensuke Tanabe, 116 other games
Hironobu Kakui, 98 other games
Keisuke Terasaki, 97 other games
Yoshito Yasuda, 70 other games
Hiroshi Suzuki, 59 other games
Yoshihito Ikebata, 33 other games
Kazuyuki Gofuku, 30 other games
Yoshitomo Kitamura, 28 other games
Takanao Kondo, 24 other games
Masahiro Yasuda, 17 other games
Kazuomi Suzuki, 14 other games
Keita Etō, 12 other games
Yasuo Kuwahara, 12 other games
Yoshikazu Fujita, 12 other games
Fumihiro Kanaya, 10 other games
Sayuri Yajima, 9 other games
Toki Kando, 8 other games
Hiroaki Ishibashi, 7 other games
Kouichi Mikado, 5 other games
Kayoko Ito, 5 other games
Shunsuke Yoshida, 4 other games
Jun Sasaki, 4 other games
Hiromichi Fujiwara, 3 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Art Style: light trax, a group of 22 people
Dotstream, a group of 18 people
Soundvoyager, a group of 16 people
Rotohex, a group of 16 people
Coloris, a group of 15 people
Boundish, a group of 15 people
Chibi-Robo!: Zip Lash, a group of 8 people
Starship Defense, a group of 7 people
X-Scape, a group of 7 people
Mario vs. Donkey Kong 2: March of the Minis, a group of 6 people
Chibi-Robo!: Plug into Adventure!, a group of 6 people
Pokémon Stadium 2, a group of 6 people
Chibi-Robo!: Park Patrol, a group of 6 people
Captain★Rainbow, a group of 6 people
Star Fox Assault, a group of 6 people
Donkey Kong Country: Tropical Freeze, a group of 5 people
Freshly-Picked Tingle's Rosy Rupeeland, a group of 5 people
Pikmin, a group of 5 people
Mario Kart 7, a group of 5 people
Digidrive, a group of 5 people
Giftpia, a group of 5 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 5 people
Custom Robo Arena, a group of 5 people
Metroid Prime, a group of 5 people
Donkey Kong Country Returns 3D, a group of 5 people

Credits for this game were contributed by Kabushi (191323)