Pokémon Fushigi no Dungeon: Mezase! Hikari no Bōkendan (Wii)

Pokémon Fushigi no Dungeon: Mezase! Hikari no Bōkendan Screenshots

Wii version

Title screen