Pokémon Fushigi no Dungeon: Susume! Honoo no Bōkendan (Wii)

Pokémon Fushigi no Dungeon: Susume! Honoo no Bōkendan Screenshots

Wii version

Title screen