User Reviews

There are no reviews for this game.


Our Users SayCritic Reviews

MobyRanks are listed below. You can read here for more information about MobyRank.
80
PC För Alla (May, 1997)
Hade det inte varit för slarvfelen och den osmidiga lösningen med två CD-skivor skulle Backpacker 2 fått högre betyg. Frågan är bara vad de ska hitta på i Backpacker 3?