Deep Black Credits (Windows)

missing cover art
41
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
...
User Score
5 point score based on user ratings.

Deep Black Credits

Biart Company

Game producerKonstantin Popov
Game designerKonstantin Popov
Art directorAndrey Aksenov
Lead artistAleksandra Baryshnikova
Lead programmerEugene Solyanov
Script writerRafael Chandler
Programmers ‑ core teamAleksandr Chegaev, Oleg Gorchinsky, Yuri Filippov
ProgrammersAleks Smirnov, Andrey Shevchenko, Anton Kiselev, Anton Trouttse, Nikolay Shutov, Oleg Filipson, Valeriy Luzgin, Vladimir Klitchenko
Level designersAndrey Aksenov, Andrey Makrushin, Andrey Shirov, Slava Bushuev, Sergey Zubenko
3D artistsAlexey Kravchuk, Anna Guseva, Dmitry Chuprov, Irina Salynkina, Marcus Dublin, Mashru Mishu, Pavel Pritvorov, Yuri Kotenko
FX artistsEvgeniy Seregin, Semyon Bryzgunov, Valery Bukarenko
Cutscenes artistsEkaterina Krivoklyakina, Vlad Zaynev
3D animatorsDenis Uzdyaev, Dmitry Semenkov, Jenya Bobokal, Matvey Ivanov
Content managerArtem Zakharchenko
Project managersDmitry Lyust, Pavel Krutov
QAArtem Krutov
PR & Marketing Anastasiya Barkhatova, Arina Akhmatova, Irina Lukmanova
Music (Main theme, fight and ambient themes)Jeremy Soule

Gaijin Sound

Sound recordingPavel Stebakov, Sergey Ryazanov, Gleb Bondarenko

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Jeremy Soule, 96 other games
Pavel Stebakov, 31 other games
Mashru Mishu, 19 other games
Pavel Krutov, 17 other games
Marcus Dublin, 13 other games
Sergey Ryazanov, 10 other games
Rafael Chandler, 9 other games
Gleb Bondarenko, 6 other games
Andrey Shevchenko, 6 other games
Andrey Aksenov, 5 other games
Dmitry Semenkov, 5 other games
Artem Zakharchenko, 4 other games
Andrey Makrushin, 4 other games
Dmitry Lyust, 3 other games
Evgeniy Seregin, 3 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Depth Hunter: The Spearfishing Simulator, a group of 10 people
War Thunder, a group of 4 people
Birds of Steel, a group of 4 people
Depth Hunter 2: Deep Dive, a group of 3 people
Motocross Meltdown, a group of 3 people
Blades of Time, a group of 3 people
Wings of Prey, a group of 3 people
Supermarket Mania, a group of 3 people
Inversion, a group of 3 people
Blades of Time: Dismal Swamp, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by SiberiumSkalker (506)