User Reviews

There are no reviews for this game.


Our Users SayCritic Reviews

MobyRanks are listed below. You can read here for more information about MobyRank.
75
Svenska PC Gamer (Feb, 1999)
Spelare som är intresserade av vår svenska historia, kommer säkert att uppskatta Svea Rike II. Riktigt erfarna strateger blir nog dessvärre besvikna.