Xuanyuan Jian 5: Yi Jian Ling Yun Shan Hai Qing (Windows)

Screenshot 5 of 24

Xuanyuan Jian 5: Yi Jian Ling Yun Shan Hai Qing Windows This object is a save point. In the upper left corner, you see the map of the area

This object is a save point. In the upper left corner, you see the map of the area


Contributed by Cor 13 (174144) on Sep 11, 2006.