Xuanyuan Jian Waizhuan: Cang zhi Tao (Windows)

...
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
4.0
User Score
5 point score based on user ratings.