How do you play retro games?

Xuanyuan Jian Waizhuan: Cang zhi Tao (Windows)

...
MobyRank
100 point score based on reviews from various critics.
4.1
MobyScore
5 point score based on user ratings.