Bust-A-Move Credits

Super Famicom Version

DirectorShōji Takahashi
PlannerYuji Koga
Assistant PlannersShige Sakaki, Kazuhiro Ohhara
ProgrammersKazuhiko Sugiyama, Satoru Tanabe
Graphic DesignersMidori Tokutomi, Tokuhisa Tajima
Map DesignersYukari Sakabe, Tetsuya Ueda, Mikiyo Yoshida
SoundKazuko Umino (Karu. ZTT)
TesterYoichi Sato
Manual DesignerToshiki Sakai
Special Thanks ToSeiichi Nakakuki, TKHC. 02.5, VG‑NOB, Kazuhiro Kinoshita
ProducersSeizou Matsutaka, Takeo Shirasaka
Executive ProducerKoichi Nakamura

Wonder Swan Version

DirectorsTakashi Shindoh, Kouji Murata
Assistant DirectorsKenji Yamazaki, Yoshikazu Yao, Kenji Okuda, Masato Arikawa
Graphic DesignersShirou Yoneda, Yuichi Suemasu
ProgrammersKenichi Yokota, Mika Touno
Sound DesignersSyuichi Tomita, Tamami Ueda
TestersTakashi Niimi, Hirofumi Yamamoto, Chikara Haneda
Special Thanks ToTatsuo Mori, Masato Kawai, Yoshidayama Koubou
Assistant ProducerKazutomo Mori
ProducerAkito Takeuchi
General ManagerMitsuharu Kitajima

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Akito Takeuchi, 56 other games
Masato Kawai, 48 other games
Yuji Koga, 41 other games
Koichi Nakamura, 38 other games
Shōji Takahashi, 31 other games
Kazuhiro Ohhara, 18 other games
Tatsuo Mori, 14 other games
Seizou Matsutaka, 13 other games
Kazuhiko Sugiyama, 12 other games
Kouji Murata, 12 other games
Kazuko Umino, 11 other games
Yoichi Sato, 10 other games
Kenji Okuda, 7 other games
Satoru Tanabe, 7 other games
Toshiki Sakai, 7 other games
Takeo Shirasaka, 6 other games
Kazutomo Mori, 6 other games
Seiichi Nakakuki, 6 other games
Midori Tokutomi, 6 other games
Masato Arikawa, 5 other games
Yoshikazu Yao, 4 other games
Kazuhiro Kinoshita, 4 other games
Mitsuharu Kitajima, 3 other games
Tetsuya Ueda, 3 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Bust-A-Move Again, a group of 9 people
Arkanoid: Doh It Again, a group of 7 people
Wonder Classic, a group of 6 people
Space Invaders, a group of 6 people
Ray Tracers, a group of 5 people
Bust-A-Move 3, a group of 5 people
T.R.A.G.: Tactical Rescue Assault Group - Mission of Mercy, a group of 4 people
On the Ball, a group of 4 people
Ufouria: The Saga, a group of 4 people
The Ninja Warriors, a group of 4 people
Puchi Carat, a group of 4 people
Astra Superstars, a group of 4 people
Super Chase H.Q., a group of 3 people
Albert Odyssey, a group of 3 people
Hit the Ice: The Video Hockey League, a group of 3 people
Looney Tunes, a group of 3 people
Lemmings, a group of 3 people
Batman: The Video Game, a group of 3 people
Albert Odyssey: Legend of Eldean, a group of 3 people
Shanghai Pocket, a group of 3 people
Xak: The Art of Visual Stage, a group of 3 people
Super Nova, a group of 3 people
Space Invaders: Virtual Collection, a group of 3 people
Arkanoid Returns, a group of 3 people
Hebereke's Popoitto, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by Kabushi (189763)