Yoshi

Critic Score User Score
Nintendo 3DS
...
...
Wii U
...
...
Game Boy
74
3.3