Edward Badasov

<< Previous  Next >>

Taken from "The Computer Chronicles" TV show, 1991
Taken from "The Computer Chronicles" TV show, 1991


Contributed by Multimedia Mike (19762) on Oct 19, 2009.