The Legend of Zelda: Four Swords Adventures

aka: Zelda no Densetsu: 4tsu no Tsurugi +
Moby ID: 13986

GameCube credits (2004)

65 people (54 professional roles, 11 thanks)

Executive Producer Satoru Iwata
Producers Shigeru Miyamoto, Eiji Aonuma
Director Toshiaki Suzuki
System Director Kouichi Kawamoto
Map Design Ryutaro Kanno, Yohei Fujino
Boss Battle Director Daiki Iwamoto
Script Aya Kyogoku, Daiji Imai
Design Manager Masanao Arimoto
Character Design Yasuyo Yamamoto, Akiko Hirono, Miki Aoki
Screen Design Kanae Kobata
Effects Design Yusuke Akifusa
Music Kōji Kondō, Asuka Hayazaki
Sound Effect Programming Taiju Suzuki, Yohei Miyagawa, Masafumi Kawamura
Demo Design Takumi Kawagoe, Hiroyasu Kuwabara
Programming Director Yasunari Soejima
Player Programming Eiji Nishikawa
System Programming Atsushi Sakaguchi
GBA Programming Yukari Suzuki
Event Programming Toshinori Kawai
Enemy Programming Takamitsu Kuzuhara, Shiro Mouri, Takashi Yoshimi, Keigo Nakanishi
Programming Support Yūichi Yamamoto
Progress Management Keizō Katō, Shinya Takahashi
Debug Support Hironobu Kakui, Shingo Okamoto, Kentaro Tominaga
Localization Management Jeff Miller, Leslie Swan
North American Localization Richard Amtower IV, Nathan Bihldorff, Tim O'Leary, William Trinen
NOA Product Testing Department Yoshinobu Mantani, Kyle Hudson, Eric M. Bush, Sean Egan, Edward A. Ridgeway, Mika Kurosawa, Teresa Lillygren, Michael Chipman
Supervisors Takashi Tezuka, Toshihiko Nakago
Special Thanks Yasuhisa Yamamura, Hiroyuki Kimura, Shigeyuki Asuke, Yusuke Amano, Tadashi Sugiyama, Tomoaki Kuroume, Yusuke Nakano, Yumiko Matsumiya, Ryūji Kobayashi, Super Mario Club, SRD Co. Ltd.
Are we missing any credits? Contribute.

Collaborations

MobyPro Early Access

People credited on this game were also credited on:

[ Upgrade to MobyPro to view more! ]

Other Games

MobyPro Early Access

In addition to this game, these people were also credited on other games:

[ Upgrade to MobyPro to view more! ]


Credits contributed by TReMMoR, Freeman.