🐳 Featured Group: Gameplay feature: Auto-mapping

Pokémon Pearl Version

aka: Pocket Monsters DP Peolgia, Pocket Monsters Pearl, Pokémon Edición Perla, Pokémon Perl-Edition, Pokémon Version Perle, Pokémon Versione Perla
Moby ID: 27755

Nintendo DS credits (2006)

146 people (111 professional roles, 35 thanks) with 195 credits.

Pokémon Pearl Credits

Director Junichi Masuda
Art Director Ken Sugimori
Battle Director Shigeki Morimoto
Program Leader Tetsuya Watanabe
Battle System Programmer Hisashi Sogabe
Field System Programmer Sousuke Tamada
Communication System Programmer Akito Mori
Programmers Yoshinori Matsuda, Keita Kagaya, Hiroyuki Nakamura, Masao Taya, Satoshi Nohara, Tomomichi Ōta, Miyuki Iwasawa, Nozomu Saitoh, Daisuke Goto, Tomoya Takahashi, Katsumi Ono, Satoshi Mitsuhara
Graphic Leader Takao Unno
Pokémon Designers Ken Sugimori, Takao Unno, Motofumi Fujiwara, Satoshi Ohta, Hironobu Yoshida, Kanako Eo, Kenkichi Toyama, Hiroki Fuchino, Hiroyuki Yagi, Emi Yoshida, Yusuke Omura, Hiroyuki Gotou, Atsuko Nishida
Graphic Designers Ken Sugimori, Takao Unno, Motofumi Fujiwara, Satoshi Ohta, Hironobu Yoshida, Kanako Eo, Kenkichi Toyama, Hiroki Fuchino, Hiroyuki Yagi, Emi Yoshida, Yusuke Omura, Hiroyuki Gotou, Kei Hoshiba
Music Leader Go Ichinose
Music Composition Hitomi Sato, Junichi Masuda
Sound Effects Satoshi Nohara
Pokémon Voices Go Ichinose
Game Design Leader Shigeru Ohmori
Game Designers Koji Nishino, Kenji Matsushima, Tetsuji Ohta, Hitomi Sato, Takeshi Kawachimaru, Teruyuki Shimoyamada, Tadashi Takahashi, Akihito Tomisawa, Suguru Nakatsui, Hiro Nakamura
Plot Scenario Junichi Masuda, Toshinobu Matsumiya, Koji Nishino, Shigeru Ohmori
Game Scenario Toshinobu Matsumiya, Hitomi Sato, Akihito Tomisawa, Suguru Nakatsui
Map Designers Tadashi Takahashi, Suguru Nakatsui, Shigeru Ohmori, Akihito Tomisawa, Hiro Nakamura, Koji Nishino, Teruyuki Shimoyamada
Pokédex Text Kenji Matsushima
Parametric Designers Koji Nishino, Tetsuji Ohta, Teruyuki Shimoyamada, Shigeki Morimoto
Battle Tower Data Osamu Fujita, Takeshi Saigō, Yoshihito Tsuji, Kouji Kobayashi, Motoki Nakajima, Etsuko Fukushima, Keisuke Fukushima, Tetsuji Ohta
Script Designers Satoshi Nohara, Tomomichi Ōta, Miyuki Iwasawa, Sousuke Tamada
Environment & Tool Programmers Hisashi Sogabe, Sousuke Tamada, Hiroyuki Nakamura, Masao Taya, Miyuki Iwasawa

Nintendo Wi-Fi Connection

Server System Director Mikihiro Ishikawa
Server System Programmers Daisuke Nakamura, Shigetoshi Kitayama, Yuki Hayashi
Program Support Kazuki Yoshihara
NCL Product Testing Akira Yano, Super Mario Club
Special Thanks Kenji Tominaga, Yoshio Tajiri, Masafumi Saito, Saya Tsuruta, HyunJung Lee, Takenori Ohta, Teiko Sasaki, Yuichiro Mori, Sachiko Hamano, Emi Endo, Kenjiro Ito, Tomotaka Komura, Susumu Fukunaga, Masami Tanaka, Michiko Takizawa, Kenichi Arai, Yumi Hoshi, Jiro Koga, Norihide Okamura, Shunsuke Kohori, Takanao Kondo, Hiroyuki Uesugi, Teruki Murakawa, Kimiko Nakamichi, Souichi Yamamoto, Akira Kinashi, Hiroshi Akune, Takao Nakano
Information Supervisors Hiromi Sagawa, Yuri Sakurai, Naoko Yanase
Artwork Sachiko Nakamichi, Kiyomi Oe, Yasuko Sugiyama
Coordinators Shusaku Egami, Kazuki Yoshihara, Kaori Ando
English Version Coordinators Seth McMahill, Keisuke Tominaga
English Version Assistant Coordinator Joel Simon
Translator Nob Ogasawara
Text Editors Teresa Lillygren, Seth McMahill
NOA Product Testing Thomas Hertzog, Leland Jones, Patrick Taylor, Mika Kurosawa
NOA Special Thanks Nicola Wright, Devon Ryning, Hitomi Ross, Kyle Hudson, Joshua Newman
Localization Teruki Murakawa, Kimiko Nakamichi, Souichi Yamamoto, Akira Kinashi, Noriko Nakao, Ken Kato, Norihito Ito, Haruhiko Imatake, Tomoko Nakayama, Hiroshi Akune, Kazuhiro Fujihara, Yuki Tanikawa, Ryo Yamaguchi
Producers Hiroyuki Jinnai, Hitoshi Yamagami, Gakuji Nomoto, Hiroaki Tsuru
Executive Producers Satoshi Tajiri, Satoru Iwata, Tsunekazu Ishihara

European Localisation - Product Localisation Team

Localisation Producers Takashi Ebiike, Toshifumi Sayama
Translators (Spanish) José Manuel Malagón León, Virginia Paradés-Gurrea, Alberto Kunz, Lorena Sobrino Uriarte
Translators (French) Sabrina Bretant, Christelle Bravin, Pierre Quelquejeu
Testing Coordinators Matthew Mawer, Alessio Danieli
Lead Testers (Spanish) Javier Ignacio León López, Luis Golbano
Lead Testers (French) Émilien de Salles Costa, Marianne Floury
Special Thanks Hitomi Naitoh, Megumi Ihara
Are we missing any credits? Contribute.

Collaborations

MobyPro Early Access

People credited on this game were also credited on:

[ Upgrade to MobyPro to view more! ]

Other Games

MobyPro Early Access

In addition to this game, these people were also credited on other games:

[ Upgrade to MobyPro to view more! ]


Credits contributed by Evil Ryu, Freeman.