🐳 Featured Group: Gameplay feature: Auto-mapping

Puyo Puyo Sun

aka: Pocket Puyo Puyo Sun, Puyo Puyo Sun 64, Puyo Puyo Sun Ketteiban
Moby ID: 27994

[ Arcade add ] [ Game Boy Color ] [ Nintendo 64 ] [ PlayStation ] [ PlayStation 3 add ] [ PS Vita add ] [ PSP add ] [ SEGA Saturn ] [ Windows add ]

PlayStation credits (1997)

98 people (69 professional roles, 29 thanks) with 103 credits.

Cast

Arle Nadja Minako Ozawa
Schezo Wegey Yūjirō Ōtsuka
Rulue Noa Asagi
Incubus Kotatsu
Skelton T Yoshinori Fujita
Satan Masamitsu Niitani (Moo Niitani)
Other Character's Cast Ayame Kizuki, Akemi Sakai (Kemi), Kenji Kawakita, Takayuki Watanabe (Kerol), Murasaki Syu, Nodapon, Aya Shimazaki (Riu), Sakanayasan, Yasutoshi S. Akiyama (Yasutosi Akiyama SSS)

Staff

Exective Producer Masamitsu Niitani (Moo Niitani)
Supervisor Takayuki Hirono (Jemini), Guts Nakamatsu
Director Takafumi Tanida
Assistant Director Kamkie
Programmer Manabu Matsumoto, Tomoya Honda (Wakun), Winner, Heiji Otsuka (Kumicho)
Planner Takayuki Watanabe (Kerol), Kagetora
Character Design Ichi (as Ichi)
Designer Tasogare Tachibana, Akemi Sakai (Kemi), Zazamushi, Tsukasa Mifuduka, Aya Shimazaki (Riu), Shinichiro Takamoto (Sawatari Ju-Saburou), Rom, Satoshi Shoji, Ageha Sakurakohji
Nice Guy Mask, Nekonyan (as Neconyan)
Sound Koji Onari, Satoshi Shimazaki, Kō Hayashi, Daisuke Nagata, Osamu Ishikawa
Editorial Design Rainbow Papa (as Rainbow Papa), Kazuto Hisoku, Yukiwari Ucchi, Marupono, Azumi
Voice Recording Studio M, Flamingo Studio
Movie Works Kenji Kawakita
Animation Mediavision Co. Ltd.
Opening Animation Director Katsuyoshi Yatabe
Sales Staff Nissin, Marsy, Amigo, Sadabou, Hiroshi Kimura (Kimutaku), Kenichi Kosaka, Melody Uematsu, Manabu Kawashima (Obe-Q Kawashima), Naoyuki Sawa (Sonmin Sawa), Nisiyan, JP Micky, Miki Matsubara (Anego Matsubara), Uma-Yunma, Shoji Akumashinkan, Uirou, Satomaru
Collaboration Cosmos Computer Co. Ltd., Takayuki Hagihara, Michihiro Tsuboi, Takanori Higashida, Koji Mori
Special Thanks Ayame Kizuki, Kasumi Hakuryūhō (as Hakuryuko Kasumi), Mitsugi Tanaka (Jumbo Tanaka), Keke, Fubon Kitano, Maroon, Masa Nakao, Katsumi Enami (Namihei), Nyo-Nyo (as Nyo-Nyo), Peloli, Risakichi, Naoyuki Sawa (Sonminsawa), Tanquitow, Tatsuharu Takatou, Tominger, Yon, Toshishita Hayashi (as Younger Hayashi), Gennosuke Yumi, Zro, Nekotama Naou, N. Fukaishi (as N Fukaishi), Don, Higepuyoman [Puyo Master], Junichi Kitamura (Puyo Master), Pano Matou [Puyo Master], Luc [Puyo Master], Momomo [Puyo Master], Cheeyama [Puyo Master], All Compile Staff
Are we missing any credits? Contribute.

Collaborations

MobyPro Early Access

People credited on this game were also credited on:

[ Upgrade to MobyPro to view more! ]

Other Games

MobyPro Early Access

In addition to this game, these people were also credited on other games:

[ Upgrade to MobyPro to view more! ]


Credits contributed by Rounin, ryanbus84.