🐳 Featured Group: Gameplay feature: Auto-mapping

The Legend of Dragoon

aka: La Leyenda de los Dragoons
Moby ID: 4163

[ PlayStation ] [ PlayStation 3 add ] [ PlayStation 4 add ] [ PlayStation 5 add ] [ PS Vita add ] [ PSP add ]

PlayStation credits (1999)

155 people with 199 credits.

Director Yasuyuki Hasebe
Assistant Director Koji Ishitani
Story & Game Design Yasuyuki Hasebe
Event Director Takehiro Kaminagayoshi
Assistant Event Director Yutaka Azuhata
Event Adviser Futoshi Kitamura
Event Script Takehiro Kaminagayoshi
Event Planner Tomoya Furubori, Toshiki Furukawa, Naoki Kitamoto, Syuzou Kousaka, Masato Kume, Hajime Kuwahara, Tadashi Mitsuya, Katsuaki Miyauchi, Yasuhiro Nabeshima, Hiroshi Sato, Keijiro Takahashi
Battle Director Masaru Ōnuma
Battle Planner Kazuki Hayashitani, Kimihiko Nakamura, Masaru Ōnuma
Battle Effects Director Kazuki Hayashitani
World Map Planner Kimihiko Nakamura
Field Director Kenichirou Ide
Assistant Field Director Tsutomu Kōno
Field Planner Kenichirou Ide, Futoshi Kitamura, Tsutomu Kōno
Main Programmer Satoshi Mamuro
3D Programmer Yasuhiro Shimura
Battle Programmer Kimihiko Nakamura, Hidekazu Shimamura
Field Programmer Yasushi Uchiyama
Camera & Sound Programmer Kiichi Kakuta
World Map Programmer Takashi Ueshima
Menu Programmer Nobukazu Ota
Field Effects Programmer Katsunori Yoshimatsu
Effects Programmer Noriaki Homan, Yasuharu Inamasu, Nobuhiro Nakazawa, Yutaka Okajima, Yasuharu Shimizu, Tomonori Shimomura, Akihiro Taguchi, Takashi Ueshima
Art Director Kenichi Iwata
Assistant Art Director Hirohiko Iyoku
Field Image Design Hiroyuki Fujita, Shinji Hidaka, Akiyuki Ishida, Michiaki Itou, Hirohiko Iyoku, Kiyoko Koyanagi, Atsushi Morioka, Sumio Nishida, Yutake Saito, Hidekazu Saito, Keigo Tsuchiya
Character Design Tatsuya Nakamura
Dragoon Design Kenichi Iwata
Monster Design Itsuo Itoh
Dragon Design Hirohiko Iyoku
Graphics Director Koji Hasegawa
Event Graphics Designer Shino Kobiyama, Jun Masumoto, Masayuki Ono, Takeshi Sugiyama, Yukinobu Wakata, Yoshiyuki Yamamoto
Battle Character Graphics Designer Ken Karube, Tatsuya Nakamura, Kazuya Nishimura
Battle Monster Graphics Designer Itsuo Itoh, Yasushi Jingu, Takafumi Shindo
Battle Effect Graphics Designer Tsuyoshi Hanzawa, Toshimi Kameoka, Tōru Kanaseki, Shinya Murakami, Shinya Matsumoto, Ryoma Matsuya, Hitoshi Suzuki, Satoshi Takaki
Battle Field Graphics Designer Keisuke Hosono, Kazue Imai, Satoshi Ono, Yasuo Wakatsuki
World Map Graphics Designer Shinya Matsumoto, Yasuo Wakatsuki
Field Graphics Designer Katsuhiko Abe, Yuji Asano, Yohhei Fukuda, Yoshio Higuchi, Shōjirō Hori, Kunio Ikeda, Shino Kobiyama, Yasuyuki Kobori, Mika Koumoto, Takahiro Kumagai, Junko Mimori, Masahiro Miyao, Motohiro Murakami, Kazushige Nagai, Satoru Nakaya, Kenichi Nemoto, Shouji Obata, Yutaka Oikawa, Mitsuhiro Shimooki, Arata Takahashi, Chikara Takayanagi, Akira Takeuchi, Yoshie Yamamoto, Michihiro Yoshida
Field Effects Graphics Designer Hiroyuki Fujita, Akiyuki Ishida, Shinya Matsumoto, Shouji Obata, Keigo Tsuchiya
CG Producer Shuji Hiramatsu
Movie Director Kenichi Iwata
Assistant Movie Director Momoko Ikeda, Takamasa Shichisawa
Movie Programmer Nobuhide Ishibashi, Chiharu Nakano
Movie Encoder & Decoder Seiichi Ikiuo
Shader Engineer Junko Muroyama, Yoshiro Watanuki
Encoding Engineer Satoru Fukui
Movie Designer Katsuhiko Abe, Jaehyung An, Takahiro Fujii, Taijuro Hachiya, Shōjirō Hori, Tomi Kambe, Yoshiko Kishimoto, Yasuyuki Kobori, Kaori Miyazawa, Hideki Mizoguchi, Yoshifumi Morita, Kazushige Nagai, Masaaki Nansen, Hidehisa Onai, Yoshinori Osaki, Kayoko Sato, Mitsuhiro Shimooki, Tetsuya Tanabe, Masayuki Tanaka, Tadashi Terashima, Hisato Tokumaru, Mari Watanabe, Mineko Yanagi
Painting Designer Aiko Hamana, Naomi Horikawa, Koji Miyata, Ayako Miyawaki, Atsushi Morioka, Sayaka Nagano, Sumio Nishida, Mitsuo Okada, Nobuko Omura
Motion Capture Staff Tomoatsu Godai, Kazuaki Kitazawa, Asako Sanada, Shinya Tazaki
Motion Capture Actot & Actress Sachiko Kojima, Takayuki Nakayama
Digital Editor Ryuji Nakayama, Yasuharu Yoshizawa
Additional CG Development Raphael Digit
Music Supervisor Akihiko Shimizu
Music Composer Dennis Martin, Takeo Miratsu
Sound Director Takashi Kanai
Sound Effects Kemmei Adachi, Takashi Kanai, Hiroyuki Kasayu, Keiichi Kitahara, Kaori Oshima, Luna Umegaki
Music Programming Kazuo Kuwabara, Futoshi Shimodaira
Overseas Coordinator Masaaki Doi, Mikiko Okai
PR CG Designer Jaehyung An, Aiko Hamana, Naomi Horikawa, Kunio Ikeda, Mika Koumoto, Junko Mimori, Koji Miyata, Sayaka Nagano, Kenichi Nemoto, Shouji Obata, Mitsuo Okada, Akira Takeuchi
Producer Shuhei Yoshida
Supervisor Toshiyuki Miyata
Chief Development Executive Akira Satou
Are we missing any credits? Contribute.

Collaborations

MobyPro Early Access

People credited on this game were also credited on:

[ Upgrade to MobyPro to view more! ]

Other Games

MobyPro Early Access

In addition to this game, these people were also credited on other games:

[ Upgrade to MobyPro to view more! ]


Credits contributed by msl.