Deca Sports Extreme

aka: Deca Sporta: 3D Sports, Sport Island 3D
Moby ID: 56527

Nintendo 3DS credits (2011)

80 people (57 professional roles, 23 thanks)

Production Staff

Senior Producers Yukihiro Kobayashi, Makoto Kawaguchi
Producers Makoto Sunaga, Junichi Ōta
Lead Director Hiroshi Baba
Director Kazuki Yaho
Assistant Director Shinichi Hosokawa
Game Designers Daisuke Fujisawa, Takuya Yoda
Lead Programmers Tadashi Maki, Tomonori Tanaka, Taro Sadao
Programmers Sadaaki Takagi, Hideyuki Yamauchi, Daisuke Tamaki, Takashi Uno, Manuel Traboco, Takafumi Kii, Eiichi Hamada, Takuya Kuroda, Nobuyuki Chiba, Noun Viraneath
Lead Graphic Designers Masaki Shimizu, Tadayuki Konno, Yuichi Furuno
3D Character Designers Masataka Uchida, Satoshi Yamaguchi, Tooru Takahashi, Daisaku Hashino, Yusuke Hara, Mitsuru Katsube
3D Character Animators Yuko Nitta, Shigemi Karaki
3D Environment Designers Ami Hoshizawa, Takashi Shishikura, Sachiko Kuribara
2D Graphic Designers Naoyuki Nakayama, Mika Muraoka, Akihiko Tsuji, Tsukasa Yagi, Masami Oka, Ryōta Kurosawa, Yuichi Hasegawa
Sound Staff Hisashi Kawamoto
Creative Services Designer Haruki Mitani
QA Manager Tsuyoshi Nakagawa
QA Tester Wataru Kusumo
Localization Yuki Maruyama, Mami Arizono
Special Thanks to Hiromi Tomisawa, Masato Tobisawa, Takashi Fuse, Hiroshi Takeda, Shota Takahashi, Chiaki Nishiki, HUDSON SoundStudio, Masayuki Arakawa, Yuichi Sonobe, Toshihide Hatanaka, Yoshitaka Emoto, Kazunori Watabiki, Yuma Yamamoto, Yasuhito Sakaue, Tomomi Sakaue, Yusuke Eto, Yuki Yamada, Shinichi Nagamori, Kyohei Murakami, Kyosuke Yamaguchi, Kazuhiro Asakura, Yoriko Sekine, Misono Baba
Supervisors Masanori Wake, Hiroyuki Mikami, Kazuhiko Nonaka
Executive Producer Kunji Katsuki
Collaboration STUDIO ZAN, XAX ENTERTAINMENT INC., VERMILION Co.Ltd.
Presented by HUDSON
Are we missing any credits? Contribute.

Collaborations

MobyPro Early Access

People credited on this game were also credited on:

[ Upgrade to MobyPro to view more! ]

Other Games

MobyPro Early Access

In addition to this game, these people were also credited on other games:

[ Upgrade to MobyPro to view more! ]


Credits contributed by Kabushi.