Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

Tekken Credits

61 people (40 developers, 21 thanks)

Credits

Director and Main DesignerSeiichi Ishii
CoordinatorMasamichi Abe
Game MaintenanceTeruaki Konishi, Masahiro Kimoto, Yutaka Kounoe
Design SupervisorSatoru Yamada
Character DesignKunihiko Nakata, Masanori Kimura, Yoshihisa Yaguchi, Kenichi Isozaki
Motion DesignHitoshi Matsuda, Masahiro Onoguchi, Shigeo Sasaki, Kaname Takai, Tetsuya Okamoto
Visual DesignHiroko Ohnishi, Tomoe Yamashita, Takashi Imaizumi, Kazuaki Fujimoto, Hitomi Kusano
Logo & Graphic DesignHideaki Ito
Program SupervisorKatsuo Nakamura
Main ProgramMasanori Yamada
Game ProgramNaoki Ito
System ProgramYoshihito Saito
Stage & Effect ProgramToshihiro Itō
CDROM Operation & Enemy ProgramKiyomi Moriya
Management of VramTetsuya Funatsu
Model Convert ProgramNorimasa Matsuura
Tool SupportKazuyuki Nikaido, Naohito Hanai
Test Mode ProgramTakayasu Yanagihara
Galaga ProgramYoshihito Iwanaga
Music Recording EngineerShinji Hosoe
Sound CreatorsYoshie Takayanagi, Yoshie Arakawa, Shinji Hosoe, Takayuki Aihara, Nobuyoshi Sano, Hiroto Sasaki
Special ThanksKazumi Mizuno, Yukiko Kitamura, Katsushi Obi, Yousuke Kuroda, Etsuo Ishii, Kazuhiro Nakamura, Yoshihiro Sugiyama, Hiromi Fukuda, Etsuko Yamada, A.S., Toru Ogawa, Hideto Yamazaki, Hiroshi Nishiura, Nobuhiro Tanaka, Hiromichi Kawaguchi, Shigeru Sato, Takashi Satsukawa, Takayuki Ariga, Junichi Kawamura, ALL NAMCO STAFF, ... AND YOU
ProducerHajime Nakatani

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Shinji Hosoe, 76 other games
Nobuhiro Tanaka, 61 other games
Hajime Nakatani, 60 other games
Etsuo Ishii, 34 other games
Katsushi Obi, 31 other games
Takayasu Yanagihara, 30 other games
Yoshihito Iwanaga, 29 other games
Takayuki Aihara, 28 other games
Hideaki Ito, 25 other games
Kazuhiro Nakamura, 24 other games
Nobuyoshi Sano, 24 other games
Masanori Yamada, 24 other games
Toru Ogawa, 22 other games
Katsuo Nakamura, 22 other games
Masamichi Abe, 18 other games
Hiroto Sasaki, 18 other games
Masahiro Kimoto, 18 other games
Masanori Kimura, 17 other games
Hiromichi Kawaguchi, 17 other games
Yoshie Arakawa, 15 other games
Teruaki Konishi, 15 other games
Kazuaki Fujimoto, 14 other games
Naoki Ito, 14 other games
Takashi Satsukawa, 12 other games
Hitoshi Matsuda, 12 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Tekken 2, a group of 38 people
Tekken 3, a group of 25 people
Soul Blade, a group of 22 people
Xevious 3D/G+, a group of 19 people
SoulCalibur, a group of 14 people
Xevious 3D/G , a group of 14 people
Tekken Tag Tournament, a group of 13 people
Tekken 5, a group of 11 people
Tenkomori Shooting, a group of 10 people
Tekken 4, a group of 9 people
LiberoGrande, a group of 7 people
The Outfoxies, a group of 7 people
Super Smash Bros. for Wii U, a group of 7 people
Bounty Hounds, a group of 7 people
Time Crisis II, a group of 6 people
Ehrgeiz: God Bless the Ring, a group of 6 people
Time Crisis 4, a group of 6 people
Soulcalibur: Legends, a group of 6 people
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS, a group of 6 people
Tekken 6, a group of 6 people
Prop Cycle, a group of 6 people
Bushido Blade, a group of 6 people
Tobal No.1, a group of 5 people
Tekken: Dark Resurrection, a group of 5 people
Ridge Racer Revolution, a group of 5 people

Credits for this game were contributed by Foxhack (29476)