Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

Forgotten Worlds Credits

Credits

Game DesignerAkira Yasuda (Akiman), Akira Nishitani (Nin Nin), Noritaka Funamizu (Poo), Yoshiki Okamoto (Mr. Kihaji)
Soft ProgramerYouichi Egawa (Youichi), Noriko Kojima (Noriko), Tak╔Éko, Nouchi
Object DesignerAkemi Kurihara (Kurichan), Takata, Shinsyudon, Sayuri Shintani (Sintan), Emetaro
Scroll DesignerMiki Kido (Mikichan), Hanachan, Yukiyo Kuramoto (Kuramoyan), Yoko Fukumoto (Fukumoyan), Naoe Nonomura (Nonochan), Black Man
SoundTamayo Kawamoto (Tamasan), Yoshihiro Sakaguchi (Yukichan no Papa)
Hard WareShinji Kuchino (Kuchino)
MechatronicsKatsuhiko Kamimori (Kamimori)
Special ThanksHustler Bam, Miki Kijima (Rattchan), Yukari Kakuta (Kakkun), Poochan, Yukio Arai (CBX.Yukio), Ota, Yoshito Ito (Ito)

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Yoshiki Okamoto, 123 other games
Noritaka Funamizu, 105 other games
Akira Yasuda, 50 other games
Akira Nishitani, 41 other games
Yoko Fukumoto, 36 other games
Miki Kijima, 34 other games
Akemi Kurihara, 30 other games
Tamayo Kawamoto, 27 other games
Yoshihiro Sakaguchi, 27 other games
Yoshito Ito, 25 other games
Sayuri Shintani, 24 other games
Yukio Arai, 21 other games
Miki Kido, 16 other games
Youichi Egawa, 11 other games
Naoe Nonomura, 9 other games
Yukiyo Kuramoto, 8 other games
Shinji Kuchino, 7 other games
Noriko Kojima, 6 other games
Yukari Kakuta, 5 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Final Fight, a group of 12 people
Final Fight, a group of 12 people
Final Fight: Double Impact, a group of 11 people
U.N. Squadron, a group of 11 people
Black Tiger, a group of 8 people
Street Fighter II: Champion Edition, a group of 8 people
Side Arms Hyper Dyne, a group of 8 people
Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition, a group of 8 people
Super Street Fighter II Turbo, a group of 7 people
Super Street Fighter II, a group of 7 people
Street Fighter II: The World Warrior, a group of 7 people
Street Fighter Collection, a group of 7 people
Magic Sword, a group of 7 people
Street Fighter II Turbo, a group of 7 people
Super Street Fighter II Turbo: HD Remix, a group of 6 people
Mercs, a group of 6 people
Varth: Operation Thunderstorm, a group of 6 people
Dynasty Wars, a group of 6 people
Son Son II, a group of 6 people
1941: Counter Attack, a group of 5 people
Street Fighter III: 3rd Strike, a group of 5 people
Star Gladiator: Episode:I - Final Crusade, a group of 5 people
Hyper Dyne: Side Arms Special, a group of 5 people
Street Fighter III: Double Impact, a group of 5 people
Three Wonders, a group of 5 people

Credits for this game were contributed by ryanbus84 (27024)