Mobile Suit Gundam: EX Revue Credits (Arcade)

Mobile Suit Gundam: EX Revue Arcade Title screen

MISSING COVER

Published by
Developed by
Released
Platform
...
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
...
User Score
5 point score based on user ratings.

Mobile Suit Gundam: EX Revue Credits

Mobile Suit Gundam: EX Revue

System ProgrammerMark'n
Main ProgrammerMark'n
GraphicYoshiyuki Shikano, C. Domon, Yukie Sugimoto, Teiji Kobashi, Makoto Yamanaka, Sou Kajiwara, Takayuki Nanjō, Kyousuke Shinba, Masaru Oshima, Masanori Yoshihara, Tomoko Nakayama
CG Producer: St DewsTadao Odaka, Koji Tanaka (credited as Kohuji Tanak), Hiroyuki Honda, Koji Kobayashi (credited as Kohuji Kobayashi), Yoshinori Moriizumi (credited as Yosinori Moriizumi), Keiko Imamura
MS DesignKunio Dogawara
Character DesignHiroshi Ausaka
MusicNaoya Doi
Sound ProgrammerHiroshi Yamanaka
HardTakahiro Azuma
AdvertiseTomoyo Sekiguchi
Voice ActorsTohru Huruya, Shuuiti Ikeda, Toshio Hurukawa, Kaneto Shiozawa, Banpresto Staff
DirectorMakoto Hijiya (shown as a Kanji character)
ProducerTakehiko Hoashi
Special ThanksYoshiaki Kashiwagi, Toshiyuki Iwata, Yasuhiro Ota, Jun Ichikawa, Hitoshi Kanemaru, Sou Kajiwara, Sachiko Itō
Presented byBanpresto, Allumer Ltd.

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Kaneto Shiozawa, 69 other games
Koji Kobayashi, 29 other games
Hiroyuki Honda, 27 other games
Tomoko Nakayama, 26 other games
Koji Tanaka, 18 other games
Masanori Yoshihara, 18 other games
Takehiko Hoashi, 15 other games
Yoshiyuki Shikano, 11 other games
Yoshinori Moriizumi, 8 other games
Keiko Imamura, 7 other games
Hitoshi Kanemaru, 6 other games
Yasuhiro Ota, 6 other games
Jun Ichikawa, 5 other games
Takayuki Nanjō, 5 other games
Makoto Hijiya, 5 other games
Masaru Oshima, 5 other games
Hiroshi Yamanaka, 5 other games
Yukie Sugimoto, 4 other games
Sou Kajiwara, 4 other games
Naoya Doi, 3 other games
Makoto Yamanaka, 3 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Mobile Suit Gundam, a group of 18 people
Masked Riders Club: Battle Race, a group of 12 people
Final Fantasy VII, a group of 6 people
War of Aero: Project MEIOU, a group of 6 people
Final Fantasy IX, a group of 5 people
Final Fantasy VIII, a group of 4 people
Final Fantasy XII: The Zodiac Age, a group of 4 people
Ultraman Club: Tatakae! Ultraman Kyoudai!!, a group of 4 people
Final Fantasy XII, a group of 4 people
Final Fantasy XIV Online, a group of 3 people
Shinsetsu Samurai Spirits: Bushidōretsuden, a group of 3 people
Final Fantasy XIII, a group of 3 people
Final Fantasy IV, a group of 3 people
Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII, a group of 3 people
Vagrant Story, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by Sciere (528216)