Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

antstream

User Reviews

There are no reviews for this game.


Our Users SayCritic Reviews

MobyRanks are listed below. You can read here for more information about MobyRank.
79
Svenska Hemdatornytt (Nov 12, 1992)
Den som tror att detta bara är en enkel flygsimulator i framtidsmiljö tror fel. Man ska hålla reda på 16 flygplan och en kommandocentral samtidigt. OK Kommandocentralen är i sig lättskött. Det enda den gör är att hålla kontroll på de 16 flygplanen. Med en så pass stor armada i sin tjänst gäller det dock att kunna hålla många bollar i luften samtidigt.
51
ST Format (Jul, 1993)
Let's be honest. Air Support is hardly the most stimulating game in the world. The challenging strategic element is sadly let down by the arcade bits - the wire-frame graphics and sluggish controls make all the flying sequences totally farcical.


antstream