Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

User Reviews

A classic game from Scott Adams receives an excellent remake Katakis | カタキス (41146) 4 Stars4 Stars4 Stars4 Stars4 Stars

Our Users SayCritic Reviews

MobyRanks are listed below. You can read here for more information about MobyRank.
10
Retroguiden (Feb 09, 2010)
Med det sagt står det klart att hur banbrytande Adventureland än var när det begav sig så lämnar det mycket i övrigt att önska idag. Med en total avsaknad av handling är det i grund och botten en samling tankenötter som ska lösas, och sättet som de presenteras på hör inte alls hemma i dagens spellandskap.