Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

3x Logic Games Reviews (DOS)

3x Logic Games DOS Main menu

MISSING COVER

Published by
Developed by
Released
Platform
...
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
...
User Score
5 point score based on user ratings.

User Reviews

There are no reviews for this game.


Our Users SayCritic Reviews

MobyRanks are listed below. You can read here for more information about MobyRank.
60
Top Secret (May, 1995)
W "3 Logic Games" gra się całkiem przyjemnie, choć nie jest to nic specjalnego. Grafika charakterystyczna dla wszystkich programów UHO Software. Naszym zdaniem należy ją ocenić jako twór w granicach średniej.