Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

antstream

A.D Cop Credits

18 people

A.D Cop

ProducerJiun-Ming Hwang (as Jimmy Hwang)
DirectorTse-Wen Chu
ProgrammingChi-Shin Chang
Tools ProgrammingPaul May, Chi-Shin Chang, Jiun-Ming Hwang (as Jimmy Hwang)
System ProgrammingJiun-Ming Hwang (as Jimmy Hwang)
3D ArtworkBen-Su Hwang, Po-Chou Lai, Shin Riu
ArtworkPo-Chou Lai, Yen-Chih Teng, Ben-Su Hwang, Tom William, Meng-Kang Tsai
Senior DesignPo-Chou Lai, Jr-Song Wu, Tse-Wen Chu
Level DesignTse-Wen Chu, David Hwa, Shin Riu, Po-Chou Lai
IPX InterfaceFeng-Ping Wang
MusicTai-Yu Shiu, Wei-Chi Lin
Sound EffectsChi-Shin Chang
Animated GraphicBen-Su Hwang
Animated LayoutDavid Hwa
TestersPaul May, Ru-Gi Lin, Chi-Wei Chen
Manual DesignSu-Fen Cheng
ReviserTse-Wen Chu

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

A.D Cop: Overseas Mission, a group of 18 people
SideLine, a group of 9 people

Credits for this game were contributed by RevenantTCRF (26)


antstream