Notice: A scammer is sending out emails on behalf of MobyGames. If you receive an email from [email protected], please Report as Spam!

antstream
Duke Nukum: Episode 1 - Shrapnel City DOS The suspense is killing me!

MISSING COVER

User Reviews

There are no reviews for this game.


Our Users Say

Category Description User Score
Gameplay How well the game mechanics work and the game plays. 4.0
Graphics The visual quality of the game 3.4
Personal Slant A personal rating of the game, regardless of other attributes 3.9
Sound / Music The quality of the sound effects and/or music composition 3.1
Story / Presentation The main creative ideas in the game and how well they are executed. This rating is used for every game except compilations and special editions which don't have unique game content not available in a standalone game or DLC. 3.5
Overall User Score (18 votes) 3.6


Critic Reviews

MobyRanks are listed below. You can read here for more information about MobyRank.
33
The Retro Spirit (Dec 06, 2007)
Duke Nukem er likevel en av historiens klassikere med sin "alt kan ordnes"-holdning til ulike farer og gale maktsyke folk. Kanskje en av grunnene til at Apogee hadde en såpass stor suksess som de fikk med denne første episoden av Duke Nukems kamp mot lumsk ondskap. Idag er dette ikke akkurat et spill man bruker lang tid foran skjermen på, men i 1991 var det ikke umulig. Det kapret alle plattformfans sine hjerter, og det med god grunn. Ingen kunne mislike en kraftig basun av en kar med en grøntskytende pistol og gul militærsveis.
33
The Retro Spirit (Dec 06, 2007)
Duke Nukem er likevel en av historiens klassikere med sin "alt kan ordnes"-holdning til ulike farer og gale maktsyke folk. Kanskje en av grunnene til at Apogee hadde en såpass stor suksess som de fikk med denne første episoden av Duke Nukems kamp mot lumsk ondskap. Idag er dette ikke akkurat et spill man bruker lang tid foran skjermen på, men i 1991 var det ikke umulig. Det kapret alle plattformfans sine hjerter, og det med god grunn. Ingen kunne mislike en kraftig basun av en kar med en grøntskytende pistol og gul militærsveis.


antstream