Jill of the Jungle Reviews (DOS)

Published by
Developed by
Released
Platform
Genre
Perspective
Visual
Gameplay
...
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
3.5
User Score
5 point score based on user ratings.

User Reviews

The game that made Epic reach stardom Katakis | カタキス (39490) 4.75 Stars4.75 Stars4.75 Stars4.75 Stars4.75 Stars
Jill sprints through the jungle on a hunt for the mushroom grove DJP Mom (11391) 3.75 Stars3.75 Stars3.75 Stars3.75 Stars3.75 Stars
Cool. Tomer Gabel (4645) 3.75 Stars3.75 Stars3.75 Stars3.75 Stars3.75 Stars
It's great... but a little bit too short. Sir Gofermajster (493) 4.25 Stars4.25 Stars4.25 Stars4.25 Stars4.25 Stars
An all time classic, hands down, no doubt. Joey Zamingo (82) unrated
A great, albeit simple platform game. Adam Holman (5) 4.5 Stars4.5 Stars4.5 Stars4.5 Stars4.5 Stars

Our Users Say

Category Description User Score
Gameplay How well the game mechanics work (player controls, game action, interface, etc.) 3.6
Graphics The quality of the art, or the quality/speed of the drawing routines 3.3
Personal Slant How much you personally like the game, regardless of other attributes 3.7
Sound / Music The quality of the sound effects and/or music composition 3.5
Overall User Score (50 votes) 3.5


Critic Reviews

MobyRanks are listed below. You can read here for more information about MobyRank.
100
Techtite (2000)
As fun as it was challenging.
50
The DOS Spirit (Nov 06, 2008)
Uten å ta seg selv seriøst på noen måte, klarte «Jill of the Jungle» å bli en klassiker som plasserte selskapet blant de mer velrenomerte. Andre titler som Epic Pinball, Brix og Solar Winds mener vi rager mye høyere enn denne tittelen, men «Jill of the Jungle» holder spillbarheten høy og brukerterskelen lav. Et varemerke selskapet senere skulle bli enda bedre på.