Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

Mise Quadam Reviews (DOS)

Mise Quadam DOS Title screen

MISSING COVER

Published by
Developed by
Released
Platform
...
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
...
User Score
5 point score based on user ratings.

User Reviews

There are no reviews for this game.


Our Users SayCritic Reviews

MobyRanks are listed below. You can read here for more information about MobyRank.
30
Score (Nov, 1995)
Když si člověk sedne, nakreslí pár obrázků, napíše pár textíků a vymyslí pár předmětů, ještě to neznamená, že stvořil adventuru. Autor tohoto paskvilu si to zřejmě myslel, ale mýlil se.