Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

Street Fighter III: 3rd Strike Credits

Arcade Original Staff

Character DesignYūji Imamura (Who), Ikuo Nakayama (Ikusan Z), Daisuke Kurita (D=Kurita), Chimorin Shogun, Sibaki, Chunzenji&Rute, Tsuyoshi, Jun Ikawa, Toshihiro Suzuki, Noya‑T, Seiji Yano, Ryosuke Naoi, Tomo, Daichi Hirano (Hirano=Daichi), Izumi Noda (Izumi-N), Akira Yasuda
Scroll DesignHiroyuki Imahori, Hiroshi Sugiyama, Yoko Fukumoto, Yuki Kyotani, Hisashi Sawada (Sawatch), Atsushi, Ryo Uno, Yusuke Saiwai, Kenichi Yamahashi
Original ArtworkDaigo Ikeno (Daigoro), Harumaru
Title Logo DesignYumiko Uchida
Instruction DesignShinichiro Sakomizu (Sakomizu)
ProgrammingKazuhito Nakai, Nobuya Yoshizumi (LT1), Yuko Kawamura (TATE), Hiroshi Nakagawa (RAOH), Yoshinobu Inada (INE), Masahito Ohya (Masahito Oh!Ya!), Akihiro Yokoyama
Sound Effect DesignSatoshi Ise, Yoshiki Sandō
Music ComposeHideki Okugawa
Sound DesignKazuya Takimoto
Sound Management DirectorYoshinori Ono
Songs ‑ Written byInfinite, Hideki Okugawa
Songs ‑ Arranged byHideki Okugawa
Song ‑ VocalsInfinite, Lock Down
Recording EngineerYutaka Shinoyama
Mix EngineerPaul Shubat
Assistant EngineerVladimir Nikolic
Artist ManagementCain Lock Down Entertainment Inc.
Voice ActorToru Okawa, Yuji Kishi, Mitsuo Iwata, Kentarō Itō, Masakazu Suzuki, Yuri Awano, Mie Midori, Takashi Matsuyama, Tomomichi Nishimura, Makoto Tsumura, Eiji Sekiguchi, Atsuko Tanaka, Lawrence Bayne, Patrick Gallagan, Francis Diakewsky, Len Carlson
PlanningHidetoshi Ishizawa, Haruo Murata, Tomonori Ohnuma (Numach), Yasunori Ichinose, Sada 36
Special ThanksYouichi Egawa, Takuya Shiraiwa, Abu Takemura, Tomoaki Tsuji, Tobuto Dezaki, Mitsuaki Araki, Takechan, Ryota Suzuki, Kaeru, H. Sugimoto, Katsunori Shinano, Gon, S. Ohoka, J. Matsubara, Miura Cuberick, Tetsuya Haze, Yoshihiro Tomita, HMX‑12 Hamada, Masayasu Mukai, Takashi Kubozono (Punch Kunozono), Tetsuya Iijima, Lisa Jones, Masayuki Fukumoto, Lance Luu, Nathan Williams
Message TranslatorErik Suzuki, Dan Okada, Chris Tang
ProducerNoritaka Funamizu, Kouji Nakajima
General ProducerYoshiki Okamoto

Dreamcast Staff

Character DesignJun Ikawa, Yuji Imamura, Chimorin Shogun, Toshihiro Suzuki, Tomo, Daichi Hirano (Daichi=Hirano), Naonee!, Daisuke Kurita (D=Kurita)
Scroll DesignHisashi Sawada (Sawatch-Again), Yuki Kyotani, Yusuke Saiwai
Original ArtworkDaigo Ikeno
Instruction DesignM.ru, Mizuho Toyonaga (Miduho), Yumiko Uchida
ProgrammingKazuhito Nakai, Nobuya Yoshizumi, Hiroshi Nakagawa, Masahito Ohya (Masahito Oh!Ya!), Kohei Akiyama, Tomohiro Ueno, Batayon, Meijin
Network Shin., Ichiro Yunde, Netman, Mineyuki Noda, Kentaro Kaneko, Hideaki Itsuno
Homepage DesignIka‑Chan, momo‑mo
Sound Hiroaki Kondo, Yoshiki Sandō
MusicHideki Okugawa
RecordedKazuya Takimoto
PlanningHidetoshi Ishizawa, Haruo Murata, Tomonori Ohnuma
Special ThanksHideki Ohnuki, Keiko Harakawa, Michiyo Aoki, Hiromitsu Furubeppu, Toshiaki Matsuda, Takako Akutagawa, Ryōsuke Hagiwara, Abu Takemura, Yoshinori Ono, Takuya Shiraiwa, Erik Suzuki
DirectorHidetoshi Ishizawa
ProducerYoshihiro Sudou
General ProducerNoritaka Funamizu
Executive ProducerYoshiki Okamoto

Credits (US Manual)

Manual DesignHanshaw Ink & Image
MarketingTodd Thorson, Sean Mylett, Robert Johnson
Creative ServicesJennifer Deauville, Marion Clifford
Package DesignMichiko Morita Wang, Jamie Gibson
TranslationMasayuki Fukumoto
PRMelinda Mongelluzzo, Matt Atwood, Carrie Megenity
Special Thanks toCustomer Service, Tom Shiraiwa, Miki Takano, Bill Gardner, Robert Lindsey, Neal Robinson, Mark Galarneau

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Michiko Morita Wang, 161 other games
Todd Thorson, 154 other games
Yoshiki Okamoto, 130 other games
Robert Johnson, 121 other games
Robert Lindsey, 116 other games
Melinda Mongelluzzo, 114 other games
Noritaka Funamizu, 113 other games
Bill Gardner, 104 other games
Sean Mylett, 103 other games
Matt Atwood, 93 other games
Nathan Williams, 80 other games
Masayuki Fukumoto, 80 other games
Atsuko Tanaka, 79 other games
Jennifer Deauville, 78 other games
Toru Okawa, 77 other games
Kazuya Takimoto, 69 other games
Jamie Gibson, 69 other games
Tomomichi Nishimura, 66 other games
Takashi Kubozono, 66 other games
Marion Clifford, 64 other games
Takuya Shiraiwa, 63 other games
Erik Suzuki, 62 other games
Ryōsuke Hagiwara, 58 other games
Akira Yasuda, 51 other games
Tom Shiraiwa, 50 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Street Fighter III: Third Strike - Online Edition, a group of 84 people
Street Fighter III: Double Impact, a group of 49 people
Capcom vs. SNK, a group of 47 people
Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium, a group of 45 people
Street Fighter Alpha 3, a group of 44 people
Marvel vs. Capcom 2, a group of 42 people
Project Justice, a group of 36 people
Capcom vs. SNK Pro, a group of 33 people
Power Stone 2, a group of 32 people
Street Fighter III: 2nd Impact - Giant Attack, a group of 31 people
Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes, a group of 30 people
Tech Romancer, a group of 28 people
Heavy Metal: Geomatrix, a group of 28 people
Plasma Sword: Nightmare of Bilstein, a group of 27 people
Spawn: In the Demon's Hand, a group of 27 people
Resident Evil 3: Nemesis, a group of 26 people
Devil May Cry 2, a group of 25 people
Power Stone, a group of 25 people
Street Fighter III: New Generation, a group of 24 people
Resident Evil: Outbreak, a group of 24 people
Dino Crisis, a group of 23 people
Devil May Cry: HD Collection, a group of 23 people
Super Puzzle Fighter II Turbo, a group of 23 people
Rival Schools, a group of 23 people
Mega Man Legends, a group of 22 people

Credits for this game were contributed by crbr (1919), Zaibatsu (7423), リカルド・フィリペ (224029) and ryanbus84 (31411)