Kirby & The Amazing Mirror Credits

Staff Credits

DirectorTomoaki Fukui (Flagship)
Special AdvisorMasahiro Sakurai
Planning (Flagship)Tomoaki Fukui, Shigeki Morihira, Takashi Hamamura, Toyohisa Tanabe, Taiki Ubukata
Planning (Dimps)Takayuki Sakamoto
Programming (Dimps)Katsuya Kuramoto, Takaya Yamane, Shinichi Manabe, Yamato Sobue, Masato Shimizu, Shinichiro Shibusawa
Design (Flagship)Abeno Matsuzaki
Design (Dimps)Satoshi Yoshioka, Sadaki Matsumoto, Kaori Aoyama, Shinji Nohara, Tomomi Asano, Ikkei Manabe, Ayumi Tsuzaki, Toshiya Takagi
Sound (Dimps)Hironobu Inagaki, Atsuyoshi Isemura
Technical AdvisorTeruyuki Gunji (Hal)
Debug Ryuki Kuraoka (Hal), Shutaro Kobayashi, Shōji Araki, Shigeyoshi Kuwamura, Hiroyo Imai, Takeshi Sasaki, Pole To Win, Hal Debug Team, Super Mario Club
CoordinatorsNorihiko Kawabata (Flagship), Hiroaki Suga (Hal), Masaru Kobayashi (Hal), Mari Shirakawa (Nintendo)
Artwork (Hal)Tetsuya Notoya, Kazuya Konishi, Atsuko Nakamura, Akiko Hayashi, Kaori Nishimura
European Localization (Nintendo of Europe)Noriko Netley, Michaël Hugot, Thomas Aldenhövel, Francesca Di Marco, Jesús Espí Tinoco
European Localization (Nintendo of America)William Trinen
Special Thanks (Flagship)Yoshifumi Yamashita, Shiho Tsutsuji, Erina Makino, Tomoko Fukumoto
Special Thanks (Dimps)Hiroyuki Kawano, Seigo Ito, Yukihiro Deguchi
Special Thanks (Hal)Satoshi Ishida, Chieko Obikane, Hisatoshi Takeuchi, GBA Team
Special Thanks (Nintendo)Hironobu Kakui, Masahiro Takeguchi
Special Thanks (Nintendo of Europe)Hitomi Naitoh, Noe Product Testing
ProducersYasushi Adachi (Flagship), Masayoshi Tanimura (Hal), Shigeru Miyamoto (Nintendo), Kenji Miki (Nintendo)
Executive ProducerSatoru Iwata (Nintendo)

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 450 other games
Shigeru Miyamoto, 274 other games
William Trinen, 124 other games
Hironobu Kakui, 99 other games
Kenji Miki, 57 other games
Masaru Kobayashi, 53 other games
Hiroaki Suga, 42 other games
Masahiro Takeguchi, 39 other games
Satoshi Ishida, 35 other games
Hiroyuki Kawano, 29 other games
Michaël Hugot, 29 other games
Masayoshi Tanimura, 27 other games
Tetsuya Notoya, 26 other games
Noriko Netley, 24 other games
Hitomi Naitoh, 22 other games
Mari Shirakawa, 21 other games
Hironobu Inagaki, 21 other games
Shigeyoshi Kuwamura, 20 other games
Toyohisa Tanabe, 19 other games
Masahiro Sakurai, 19 other games
Atsuyoshi Isemura, 19 other games
Takeshi Sasaki, 19 other games
Sadaki Matsumoto, 18 other games
Ryuki Kuraoka, 18 other games
Francesca Di Marco, 16 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Kirby: Squeak Squad, a group of 22 people
Kirby Air Ride, a group of 16 people
Kirby: Nightmare in Dreamland, a group of 15 people
Kirby 64: The Crystal Shards, a group of 15 people
Dragon Ball: Advanced Adventure, a group of 14 people
Kirby: Canvas Curse, a group of 14 people
Kirby Super Star Ultra, a group of 13 people
Super Smash Bros.: Melee, a group of 13 people
Super Smash Bros., a group of 11 people
Fire Emblem: The Sacred Stones, a group of 11 people
Picross 3D, a group of 11 people
Draglade, a group of 10 people
Kirby: Mass Attack, a group of 10 people
Dragon Ball: Xenoverse, a group of 9 people
Kirby's Return to Dream Land, a group of 9 people
Kirby and the Rainbow Curse, a group of 8 people
Pokémon Ranger, a group of 8 people
Sonic Rush, a group of 8 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 8 people
Kirby Super Star, a group of 8 people
Kirby: Triple Deluxe, a group of 8 people
Digimon: Battle Spirit, a group of 7 people
The Legend of Zelda: The Minish Cap, a group of 7 people
Pokémon Snap Station, a group of 7 people
The Legend of Zelda: Twilight Princess, a group of 7 people

Credits for this game were contributed by monkeyislandgirl (8702)