Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

Mario Kart: Super Circuit Credits

68 people (44 developers, 24 thanks)

Credits

DirectorTakeshi Ando, Yukio Morimoto
SupervisorsHiroyuki Kimura, Tadashi Sugiyama, Hideki Konno, Takashi Tezuka, Kōji Kondō
ProgrammersKenji Matsumoto, Taku Sugioka, Yuki Tsuji, Kazuhiro Tamura, Tadao Nakayama, Naoki Nakano, Takeshi Narita
Graphic DesignersHiroshi Tanigawa, Naoko Mori, Fumiaki Tanimura, Chika Yamamoto, Ayumi Sasaki, Rumiko Matsumoto
SoundKenichi Nishimaki, Masanobu Matsunaga, Minako Hamano
Programmer SupportOsamu Yamauchi, Tatsuya Matsumoto, Masahiro Oku, Masakazu Umehara
Graphic Designer SupportGō Matsuda, Yumiko Morisada
Sound SupportKenji Yamamoto
Technical SupportYoshito Yasuda
Artwork SupportAtsushi Tejima, Wataru Yamaguchi, Yoshitomo Kitamura
LocalizationWilliam Trinen, Nathan Bihldorff
Lead TesterRandy Shoemake
Localization ManagementLeslie Swan, Jeff Miller
Special ThanksMinoru Arakawa, Manabu Fukuda, Kouzou Ikuno, Toshiyuki Nakamura, Yusuke Kitanishi, Kenji Nakajima, Toru Narihiro, Kenji Imai, Yumi Nagai, Kenji Yamada, Masahiro Higuchi, Toshihiro Nishii, Genji Kubota, Motomu Chikaraishi, Koichi Kishi, Kaoru Kita, Naohiko Aoyama, Junya Kadono, Kyouko Kasuga, Junko Yoshikawa, Shoichi Kanehisa, Yoko Hyodo, Noritaka Misawa, Taishi Senda
Project ManagementToshio Sengoku
Progress ManagementRyouichi Kitanishi
ProducersShigeru Miyamoto, Kenji Miki
Executive ProducerHiroshi Yamauchi

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Shigeru Miyamoto, 294 other games
Nathan Bihldorff, 246 other games
Leslie Swan, 227 other games
Jeff Miller, 202 other games
Hiroshi Yamauchi, 195 other games
Kōji Kondō, 158 other games
Takashi Tezuka, 145 other games
William Trinen, 126 other games
Manabu Fukuda, 116 other games
Yoshito Yasuda, 76 other games
Minoru Arakawa, 76 other games
Kenji Yamamoto, 62 other games
Randy Shoemake, 60 other games
Kenji Miki, 57 other games
Toshiyuki Nakamura, 46 other games
Minako Hamano, 44 other games
Tadashi Sugiyama, 43 other games
Toru Narihiro, 42 other games
Wataru Yamaguchi, 40 other games
Yoshitomo Kitamura, 36 other games
Hiroyuki Kimura, 35 other games
Hideki Konno, 33 other games
Toshio Sengoku, 32 other games
Masahiro Higuchi, 30 other games
Masanobu Matsunaga, 30 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Paper Mario, a group of 37 people
Pokémon Puzzle Challenge, a group of 34 people
Paper Mario: Sticker Star, a group of 27 people
Super Smash Bros. for Wii U, a group of 24 people
Paper Mario: The Thousand-Year Door, a group of 22 people
Planet Puzzle League, a group of 22 people
WarioWare, Inc.: Mega Party Game$!, a group of 21 people
Advance Wars, a group of 20 people
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS, a group of 20 people
WarioWare: Twisted!, a group of 20 people
Super Paper Mario, a group of 20 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 19 people
Paper Mario: Color Splash, a group of 19 people
WarioWare: Touched!, a group of 18 people
WarioWare: Smooth Moves, a group of 16 people
Super Smash Bros. Ultimate, a group of 14 people
Fire Emblem: Path of Radiance, a group of 14 people
Super Smash Bros.: Melee, a group of 14 people
Fire Emblem: The Sacred Stones, a group of 14 people
Fire Emblem: Radiant Dawn, a group of 14 people
Fire Emblem: Fūin no Tsurugi, a group of 14 people
Game & Wario, a group of 13 people
Dr. Mario & Puzzle League, a group of 13 people
Fire Emblem, a group of 13 people
Advance Wars: Days of Ruin, a group of 12 people

Credits for this game were contributed by J. Michael Bottorff (1774)