Mega Man Zero Credits

Game Staff

 DirectorRyota Ito, Yoshinori Kawano
Game Designer Masahiro Mizukoshi
Character Designer Tōru Nakayama
Character StaffMasaya Suzuki, Hirokatsu Maeda, Yuuki Tsunemi, Keiichi Nabetani, Hironori Shirakura, Studio a‑cat, Takahiko Kimura, Masami Sueoka, Masako Tanaka, Toshimi Fukushima, Kazunori Yahata
Background DesignerNoboru Honda, Hidetaka Katsuki, Yukimasa Tamura, Satoru Narita, Ippei Masuda, Jun Munakata
ProgrammerTakayuki Inoue, Kazutaka Yanagisawa, Akihiro Shishido, Hirokatsu Kawanishi
Sound Designer Ippo Yamada
Package Designer Minoru Nagaoka
Test PlayersAkinori Murata, Takashi Hashimoto, Naoki Kamura
Special ThanksOOKO, Makoto Tomozawa, Toshihiko Ukai, Kunihito Takashima, Kunio Funahara, Hiroko Nakamura, Hiroyuki Irie, Shigeyoshi Kobayashi, Asuka Hayashi, Sara Tanaka, Hironori Ojima, Takuya Shiraiwa, Shizukichi Abe, Erik Suzuki (GenAzea), Kaori Funakoshi, studio882, all capcom staff
SupervisorYoshihisa Tsuda
ProducerTakuya Aizu, Keiji Inafune

Capcom USA, Inc.

ManualHanshaw Ink & Image
MarketingTodd Thorson, Sean Mylett, Bonnie Scott, Robert Johnson, Nathan Williams
Creative ServicesJennifer Deauville, Marion Clifford
Package DesignMichiko Morita Wang, Jamie Gibson
TranslationMasayuki Fukumoto
Public RelationsMelinda Mongelluzzo, Matt Atwood, Carrie Root
Special ThanksWilliam Gardner, Robert Lindsey, Customer Service

Credits

Voice CastRie Tanaka (Ciel), Kazuya Nakai (Fefnir), Megumi Ogata (Harupia), Yuka Imai (Leviathan), Tetsu Inada (Phantom), Yuto Kazama (Zero)

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Michiko Morita Wang, 135 other games
Todd Thorson, 129 other games
Keiji Inafune, 103 other games
Robert Lindsey, 97 other games
Robert Johnson, 96 other games
Melinda Mongelluzzo, 93 other games
William Gardner, 87 other games
Sean Mylett, 82 other games
Matt Atwood, 75 other games
Kunio Funahara, 73 other games
Kaori Funakoshi, 66 other games
Nathan Williams, 63 other games
Tetsu Inada, 63 other games
Masayuki Fukumoto, 62 other games
Carrie Root, 60 other games
Takuya Shiraiwa, 59 other games
Erik Suzuki, 58 other games
Jennifer Deauville, 56 other games
Jamie Gibson, 53 other games
Marion Clifford, 48 other games
Takashi Hashimoto, 45 other games
Kazuya Nakai, 44 other games
Megumi Ogata, 42 other games
Rie Tanaka, 42 other games
Asuka Hayashi, 29 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Mega Man Zero 2, a group of 34 people
Mega Man ZX, a group of 29 people
Mega Man Zero 3, a group of 28 people
Mega Man Battle Network, a group of 22 people
Mega Man Zero 4, a group of 22 people
Mega Man Network Transmission, a group of 21 people
Mega Man Battle Network 2, a group of 20 people
Resident Evil 2, a group of 20 people
Resident Evil 0, a group of 20 people
Mega Man ZX Advent, a group of 19 people
Super Puzzle Fighter II Turbo, a group of 18 people
Mega Man Legends, a group of 18 people
Mega Man Battle Network 3: Blue Version, a group of 17 people
Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium, a group of 17 people
Marvel vs. Capcom 2, a group of 17 people
Project Justice, a group of 17 people
Mega Man Legends 2, a group of 17 people
Dino Stalker, a group of 17 people
Resident Evil: Dead Aim, a group of 17 people
Street Fighter Alpha 3, a group of 16 people
Super Street Fighter II: Turbo Revival, a group of 16 people
Resident Evil 3: Nemesis, a group of 16 people
Resident Evil: Code: Veronica X, a group of 16 people
Dino Crisis 2, a group of 16 people
Mega Man & Bass, a group of 16 people

Credits for this game were contributed by Satoshi Kunsai (2085), crbr (2008), Corn Popper (69379) and Freeman (45432)