Pokémon Sapphire Version Credits

Pokémon Sapphire Version Credits

Director Junichi Masuda
Art Director Ken Sugimori
Battle Director Shigeki Morimoto
Main Programmer Tetsuya Watanabe
Battle System Programmer Hisashi Sogabe
Field System Programmer Sousuke Tamada
Programmers Akito Mori, Keita Kagaya, Yoshinori Matsuda, Hiroyuki Nakamura, Masao Taya, Satoshi Nohara, Tomomichi Ōta, Miyuki Iwasawa, Takenori Ohta
Main Graphic Designer Hironobu Yoshida
Pokémon & Graphic Designers Ken Sugimori, Hironobu Yoshida, Motofumi Fujiwara, Satoshi Ohta, Asuka Iwashita, Aimi Tomita, Takao Unno, Kanako Eo
Pokémon Designers Shigeki Morimoto, Jun Okutani, Atsuko Nishida, Muneo Saito, Rena Yoshikawa
Music Composition Go Ichinose, Morikazu Aoki, Junichi Masuda
Sound Effects & Pokémon Voices Morikazu Aoki
Game Designers Junichi Masuda, Shigeki Morimoto, Koji Nishino, Kenji Matsushima, Tetsuji Ohta, Hitomi Sato, Takeshi Kawachimaru, Teruyuki Shimoyamada, Shigeru Ohmori, Tadashi Takahashi
Plot Scenario Junichi Masuda, Akihito Tomisawa, Koji Nishino
Game Scenario Toshinobu Matsumiya, Akihito Tomisawa
Script Designers Satoshi Nohara, Tetsuji Ohta, Tomomichi Ōta
Map Designers Shigeru Ohmori, Tetsuji Ohta, Koji Nishino
Map Data Designers Tetsuji Ohta, Tadashi Takahashi
Parametric Designers Koji Nishino, Shigeki Morimoto, Tetsuji Ohta, Teruyuki Shimoyamada
Pokédex Text Kenji Matsushima
Environment & Tool Programmers Hisashi Sogabe, Sousuke Tamada, Hiroyuki Nakamura, Akito Mori
Product Testing NCL Super Mario Club, Atsushi Tada, Takahiro Onishi, Norihide Okamura
Special Thanks Kenji Tominaga, Yoshio Tajiri, Teiko Sasaki, Sachiko Hamano, Chie Matsumiya, Akiko Shinozaki, Atsuko Fujii, Kazuya Suyama, Satoshi Mitsuhara, Tomotaka Komura, Mikiko Ohashi, Michiko Takizawa, Makiko Takada, Takanao Kondo, Ai Mashima
Information Supervisors Hiroki Enomoto, Kazuyuki Terada, Yuri Sakurai, Hiromi Sagawa
Coordinators Kyoko Watanabe, Takao Nakano
Task Managers Hitoshi Yamagami, Gakuji Nomoto
Producers Hiroyuki Jinnai, Takehiro Izushi, Hiroaki Tsuru
Executive Director Satoshi Tajiri
Executive ProducersSatoru Iwata, Tsunekazu Ishihara

US Version Staff

English Version Coordinators Hiro Nakamura, Seth McMahill
Translator Nob Ogasawara
Programmers Teruki Murakawa, Souichi Yamamoto, Masanori Funakoshi, Akira Kinashi
Graphic Designers Souichi Yamamoto, Akira Kinashi
Product Support Kimiko Nakamichi, Daisuke Hara
Artwork Atsushi Okada
Text Editor Teresa Lillygren
NOA Product Testing Thomas Hertzog, Edward A. Ridgeway
Braille Code Check National Federation of the Blind, Patricia A. Maurer, Japan Braille Library, European Blind Union, Australian Braille Authority, Royal New Zealand Federation for the Blind
Special ThanksSayoko Blodgett-Ford, Nicola Pratt-Barlow, Hiroyuki Uesugi, Koji Uyama, Anthony Howitt, Gail Tilden, Kazuhiro Fujihara

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 453 other games
Hitoshi Yamagami, 156 other games
Teresa Lillygren, 123 other games
Tsunekazu Ishihara, 114 other games
Junichi Masuda, 91 other games
Satoshi Tajiri, 90 other games
Ken Sugimori, 84 other games
Tetsuya Watanabe, 74 other games
Thomas Hertzog, 67 other games
Takehiro Izushi, 63 other games
Hiroyuki Jinnai, 62 other games
Seth McMahill, 52 other games
Gail Tilden, 52 other games
Takao Nakano, 51 other games
Atsuko Nishida, 47 other games
Edward A. Ridgeway, 46 other games
Hiro Nakamura, 45 other games
Gakuji Nomoto, 44 other games
Motofumi Fujiwara, 42 other games
Kimiko Nakamichi, 42 other games
Mikiko Ohashi, 41 other games
Tomotaka Komura, 40 other games
Shigeki Morimoto, 40 other games
Hiroaki Tsuru, 39 other games
Michiko Takizawa, 38 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Pokémon Ruby Version, a group of 91 people
Pokémon Emerald Version, a group of 69 people
Pokémon Pearl Version, a group of 62 people
Pokémon Diamond Version, a group of 62 people
Pokémon LeafGreen Version, a group of 62 people
Pokémon FireRed Version, a group of 62 people
Pokémon Platinum Version, a group of 58 people
Pokémon SoulSilver Version, a group of 58 people
Pokémon HeartGold Version, a group of 58 people
Pokémon White Version, a group of 48 people
Pokémon Black Version, a group of 48 people
Pokémon Black Version 2, a group of 47 people
Pokémon White Version 2, a group of 47 people
Pokémon X, a group of 43 people
Pokémon Y, a group of 43 people
Pokémon XD: Gale of Darkness, a group of 40 people
Pokémon Crystal Version, a group of 39 people
Pokémon Colosseum, a group of 37 people
Pokémon Moon, a group of 34 people
Pokémon Sun, a group of 34 people
Pokémon Gold Version, a group of 32 people
Pokémon Silver Version, a group of 32 people
Drill Dozer, a group of 31 people
Pokémon Omega Ruby, a group of 30 people
Pokémon Alpha Sapphire, a group of 30 people

Credits for this game were contributed by Freeman (45986)