Join our Discord to chat with fellow friendly gamers and our knowledgeable contributors!

antstream

Yu-Gi-Oh!: World Championship Tournament 2004 Credits

36 people (15 developers, 21 thanks)

Credits

Orginal Character Design/Orginal Monster DesignKazuki Takahashi
DirectionNaomitsu Tsugiiwa
Game DesignNaomitsu Tsugiiwa
ProgramNaomitsu Tsugiiwa, Kazuki Yamamura, Yoshio Nishiguchi
GraphicsKōji Horie, Yutaka Ochiai, Satoshi Uchino
SoundToshihisa Furusawa, Naomitsu Ariyama (credited as Ary)
Package DesignKeisuke Sudo
Manual DesignKeisuke Sudo

Special Thanks To

Shueisha / Shonen Jump MagazineKazuhiko Torishima, Masahiko Ibaraki, Masana Takahashi, Hisao Shimada
Shueisha / V-Jump MagazineHideo Yoshikura, Takeshi Nomura, Muneharu Machida, Seiichi Shimizu
KonamiMasaki Yamada, Takashi Numazawa, Katsuhiro Nakayama, Masato Sakai, Tetsuya Hiyoshi, Kazunori Nirasawa, Hajime Yano, Yoshinori Aoyagi, Shinichi Hanamoto, Shoji Dewa, Akihiro Takatoku, Yoshiomi Kozako, Mami Miyazaki
Konami Marketing Inc.Hiroshi Akiyama, Yuko Tamada, Akiko Ezawa
ProducerSatoshi Shimomura
General ProducerMotoyuki Yoshioka

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Tetsuya Hiyoshi, 75 other games
Motoyuki Yoshioka, 57 other games
Yoshinori Aoyagi, 53 other games
Kazuhiko Torishima, 50 other games
Kazunori Nirasawa, 43 other games
Katsuhiro Nakayama, 29 other games
Kōji Horie, 23 other games
Masato Sakai, 21 other games
Satoshi Shimomura, 21 other games
Hideo Yoshikura, 18 other games
Toshihisa Furusawa, 16 other games
Takashi Numazawa, 15 other games
Kazuki Takahashi, 14 other games
Masahiko Ibaraki, 14 other games
Muneharu Machida, 14 other games
Masana Takahashi, 14 other games
Takeshi Nomura, 14 other games
Masaki Yamada, 14 other games
Seiichi Shimizu, 13 other games
Keisuke Sudo, 12 other games
Naomitsu Ariyama, 11 other games
Akiko Ezawa, 11 other games
Hajime Yano, 10 other games
Yuko Tamada, 7 other games
Akihiro Takatoku, 7 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Yu-Gi-Oh!: Nightmare Troubadour, a group of 22 people
Yu-Gi-Oh!: Reshef of Destruction, a group of 17 people
Yu-Gi-Oh!: The Sacred Cards, a group of 16 people
Yu-Gi-Oh!: The Falsebound Kingdom, a group of 15 people
Yu-Gi-Oh!: Capsule Monster Coliseum, a group of 15 people
Shaman King: Master of Spirits, a group of 15 people
Yu-Gi-Oh!: Dark Duel Stories, a group of 15 people
Yu-Gi-Oh!: The Dawn of Destiny, a group of 14 people
Yu-Gi-Oh!: Forbidden Memories, a group of 14 people
Shaman King: Legacy of the Spirits - Soaring Hawk, a group of 14 people
Shaman King: Legacy of the Spirits - Sprinting Wolf, a group of 14 people
Yu-Gi-Oh!: The Duelists of the Roses, a group of 13 people
Shaman King: Master of Spirits 2, a group of 13 people
Cy Girls, a group of 9 people
Shaman King: Power of Spirit, a group of 9 people
Rave Master, a group of 6 people
7 Blades, a group of 5 people
Rumble Roses XX, a group of 4 people
Jump Ultimate Stars, a group of 4 people
Yu-Gi-Oh! GX: Tag Force 3, a group of 4 people
Ephemeral Fantasia, a group of 4 people
Jump Superstars, a group of 4 people
Slam Dunk: Kyōgō Makkō Taiketsu!, a group of 3 people
Arc the Lad: Kijin Fukkatsu, a group of 3 people
Yu-Gi-Oh!: 5D's World Championship 2011 - Over the Nexus, a group of 3 people

Credits for this game were contributed by リカルド・フィリペ (340084), Evil Ryu (65779) and formercontrib (158603)


antstream