The Legend of Zelda: Link's Awakening DX Credits

1998 Staff

Supervisor Takashi Tezuka
Director Yoshinori Tsuchiyama
Script Writer Nobuo Matsumiya
Programmers Eiji Noto, Kiyoshi Koda, Shigehiro Kasamatsu
Character Design Mikio Mishima, Kyoko Kimura
Sound Composition Yuichi Ozaki
Artwork Keiko Izawa
Technical Support Nobuhito Koganezawa (as N. Koganezawa)
English Script Jim Wornell, Keiko Tamura, Tamayo Ito
Special Thanks Akiya Sakamoto, Nintendo R&D2 Debug Staff
Debug StaffSuper Mario Club

1993 Staff

Executive Producer Hiroshi Yamauchi
Producer Shigeru Miyamoto
Director Takashi Tezuka
Dungeon Design Yasuhisa Yamamura
Script Writers Kensuke Tanabe, Yoshiaki Koizumi
Programming Kazuaki Morita, Takamitsu Kuzuhara
Character Design Masanao Arimoto, Shigefumi Hino
Sound Composition Kazumi Totaka, Minako Hamano, Kozue Ishikawa
Illustrator Yoichi Kotabe
English Script  Daniel Owsen
Special Thanks ToToshihiko Nakago, Kōji Kondō, Tomoaki Kuroume, Masaichi Okumura, Kanae Wada

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Shigeru Miyamoto, 274 other games
Hiroshi Yamauchi, 193 other games
Kōji Kondō, 150 other games
Takashi Tezuka, 138 other games
Kensuke Tanabe, 122 other games
Daniel Owsen, 82 other games
Kazumi Totaka, 80 other games
Yoichi Kotabe, 67 other games
Toshihiko Nakago, 62 other games
Tomoaki Kuroume, 44 other games
Minako Hamano, 42 other games
Jim Wornell, 30 other games
Kazuaki Morita, 29 other games
Masanao Arimoto, 28 other games
Akiya Sakamoto, 28 other games
Keiko Tamura, 27 other games
Nobuo Matsumiya, 27 other games
Yoshiaki Koizumi, 27 other games
Shigefumi Hino, 25 other games
Yuichi Ozaki, 24 other games
Takamitsu Kuzuhara, 22 other games
Shigehiro Kasamatsu, 22 other games
Yasuhisa Yamamura, 20 other games
Kiyoshi Koda, 19 other games
Eiji Noto, 18 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

The Legend of Zelda: Link's Awakening, a group of 19 people
The Legend of Zelda: A Link to the Past, a group of 17 people
Super Mario Bros. Deluxe, a group of 17 people
Super Mario World 2: Yoshi's Island, a group of 15 people
Kirby Tilt 'n' Tumble, a group of 13 people
Super Mario All-Stars, a group of 12 people
The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, a group of 12 people
The Legend of Zelda: Ocarina of Time / Master Quest , a group of 12 people
Super Smash Bros. for Wii U, a group of 12 people
Super Smash Bros. for Nintendo 3DS, a group of 11 people
The Legend of Zelda: Ocarina of Time, a group of 10 people
The Legend of Zelda: The Wind Waker, a group of 10 people
Super Mario Maker, a group of 10 people
Super Mario World, a group of 10 people
Star Fox 64 3D, a group of 10 people
Super Mario Advance, a group of 10 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 9 people
New Super Mario Bros., a group of 9 people
Marvelous: Mōhitotsu no Takarajima, a group of 9 people
The Legend of Zelda: Twilight Princess, a group of 9 people
Yume Kōjō: Dokidoki Panic, a group of 9 people
The Legend of Zelda: Majora's Mask, a group of 9 people
Yoshi's Story, a group of 9 people
The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D, a group of 9 people
Star Fox 64, a group of 9 people

Credits for this game were contributed by Freeman (45912)