Mario Golf Credits (Game Boy Color)

Everyone
ESRB Rating
Genre
Perspective
Sport
89
Critic Score
100 point score based on reviews from various critics.
4.0
User Score
5 point score based on user ratings.

Mario Golf Credits

Credits

Subscript & Lead Game DesignersHiroyuki Takahashi, Shugo Takahashi
Game Design StaffShuji Shimizu, Yūsuke Sugimoto, Ayumu Shindo, Takashi Kitamura, Kentaro Sako
Lead ProgrammerYasuhiro Taguchi
Programming StaffTakeshi Nohara, Yutaka Yamamoto, Akiko Sato, Kenji Numaya, Kaoru Shimada, Norio Shimizu, Haruki Kodera, Toru Takamatsu
Support ProgrammingP. E. Jareth Hein
Original CharactersShigeru Miyamoto, Hiroji Kiyotake, Mitsuru Fukumoto
Lead GraphicsMitsuru Fukumoto, Masashi Mikami, Akihito Kimura
Graphics StaffFumihide Aoki, Mitsumasa Muraishi, Shigeki Kimura, Junichi Ochiai, Hiroto Nakashima, Masayuki Hashimoto
Music Composition & ArrangementMotoi Sakuraba
Sound Effects & Sound OperatorTakashi Morio
Sound DirectorMasaaki Uno
SupervisorsKenji Miki, Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka, Kōji Kondō, Haruki Kodera, Toru Takamatsu
Assistant DirectorsYūsuke Sugimoto, Masaaki Uno
DirectorYasuhiro Taguchi
ProducersShinji Hatano, Hiroyuki Takahashi, Shugo Takahashi, Hidetoshi Endō
Executive ProducerHiroshi Yamauchi
Graphics SupportYoichi Kotabe, Yusuke Nakano
Art Work DesignersRyuji Hagino, Yasuo Inoue
LocalizationMichelle Powers, William Trinen, Greg Richardson
CoordinatorsToshiharu Izuno, Masanori Wake
Special Thanks ToNintendo R&D1 Art Work Team, Keiko Tamura, Kazuhiro Matsumoto, Hiroko Sugino, Atsushi Okada, NOA Debug Staff, Hiroshi Sato, Super Mario Club Staff, Shinichi Doi, Osamu Kunimasa, Noriyuki Nakagami
Created byCamelot Co. Ltd., Monegi Corporation, Nintendo Co. Ltd.

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Shigeru Miyamoto, 274 other games
Hiroshi Yamauchi, 193 other games
Kōji Kondō, 150 other games
Takashi Tezuka, 138 other games
William Trinen, 124 other games
Yusuke Nakano, 118 other games
Motoi Sakuraba, 84 other games
Yasuo Inoue, 69 other games
Yoichi Kotabe, 67 other games
Kenji Miki, 57 other games
Masanori Wake, 53 other games
Hiroshi Sato, 51 other games
Hiroji Kiyotake, 48 other games
Hidetoshi Endō, 46 other games
Toshiharu Izuno, 44 other games
Shinji Hatano, 44 other games
Masaaki Uno, 39 other games
Yasuhiro Taguchi, 34 other games
Greg Richardson, 33 other games
Fumihide Aoki, 27 other games
Keiko Tamura, 27 other games
Hiroyuki Takahashi, 26 other games
Yutaka Yamamoto, 24 other games
Haruki Kodera, 24 other games
Shugo Takahashi, 24 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Mario Golf, a group of 45 people
Mario Tennis, a group of 33 people
Mario Tennis, a group of 33 people
Mario Golf: Toadstool Tour, a group of 32 people
Mobile Golf, a group of 30 people
Golden Sun, a group of 30 people
Mario Golf: Advance Tour, a group of 29 people
Golden Sun: The Lost Age, a group of 28 people
Mario Power Tennis, a group of 27 people
Shining Force III, a group of 24 people
Mario Tennis: Power Tour, a group of 24 people
Shining the Holy Ark, a group of 22 people
Mario Tennis Open, a group of 19 people
Golden Sun: Dark Dawn, a group of 18 people
Mario Tennis: Ultra Smash, a group of 16 people
Hot Shots Golf, a group of 15 people
Shining Wisdom, a group of 14 people
Mario Sports: Superstars, a group of 14 people
Mario Golf: World Tour, a group of 14 people
Mario Party 2, a group of 10 people
Mario Party 3, a group of 10 people
Super Smash Bros. Brawl, a group of 10 people
Mario Party 8, a group of 10 people
Mario Party 7, a group of 10 people
Mario Party Advance, a group of 9 people

Credits for this game were contributed by Freeman (45582)