Mario Tennis Credits

Credits

Subscript / Lead Game DesignerHiroyuki Takahashi, Shugo Takahashi
DirectorShugo Takahashi
Programming DirectorKenji Numaya
Sound DirectorMasaaki Uno
Assistant ProducerYūsuke Sugimoto
Assistant DirectorAyumu Shindo
Game DesignYūsuke Sugimoto, Ayumu Shindo, Kentaro Sako, Shuji Shimizu
ProgrammingYutaka Yamamoto, Takeshi Nohara, Akiko Sato, Kaoru Shimada, Norio Shimizu, Yasushi Kazawa, Hiroyuki Ichikawa, Yasuhiro Taguchi
Character DesignShigeru Miyamoto, Hiroji Kiyotake, Shin Yamanouchi, Mitsuru Fukumoto
GraphicsMitsuru Fukumoto, Masashi Mikami, Akihito Kimura, Kaori Matsunaga, Hidetoshi Sakamoto, Masayuki Hashimoto
Music ComposersKazumi Tanaka, Kazue Ishikawa, Yukio Kaneoka
Music Composition / ArrangementMotoi Sakuraba
Sound Effects / Sound OperatorHiroyuki Hamada
SupervisorsShigeru Miyamoto, Takashi Tezuka, Kōji Kondō, Haruki Kodera, Toru Takamatsu
Graphic SupportYoichi Kotabe, Masanori Sato
ArtworkRyuji Hagino, Yoshitaka Nishikawa, Motoki Fujita, Aya Takano
CoordinatorsMasaaki Uno, Toshiharu Izuno
English TranslationWilliam Trinen, Tim O'Leary
LocalizationMichelle Powers
Localizations ManagementJeff Miller, Leslie Swan
Special ThanksSuper Mario Club Staff, NOA Product Testing, Minoru Arakawa, Manabu Fukuda, Kazuhiro Matsumoto, Atsushi Okada, Kenichi Nishida
ProducerShinji Hatano, Hiroyuki Takahashi, Shugo Takahashi
Executive ProducerHiroshi Yamauchi

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Shigeru Miyamoto, 274 other games
Leslie Swan, 221 other games
Hiroshi Yamauchi, 193 other games
Jeff Miller, 188 other games
Kōji Kondō, 150 other games
Tim O'Leary, 141 other games
Takashi Tezuka, 138 other games
William Trinen, 124 other games
Manabu Fukuda, 116 other games
Motoi Sakuraba, 84 other games
Minoru Arakawa, 76 other games
Yoichi Kotabe, 67 other games
Hiroyuki Hamada, 52 other games
Hiroji Kiyotake, 48 other games
Toshiharu Izuno, 45 other games
Shinji Hatano, 44 other games
Masanori Sato, 43 other games
Masaaki Uno, 39 other games
Yasuhiro Taguchi, 34 other games
Hiroyuki Takahashi, 26 other games
Haruki Kodera, 24 other games
Yutaka Yamamoto, 24 other games
Shugo Takahashi, 24 other games
Shuji Shimizu, 21 other games
Kenji Numaya, 21 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Golden Sun, a group of 38 people
Mario Tennis, a group of 35 people
Mario Golf: Toadstool Tour, a group of 35 people
Mario Golf , a group of 34 people
Mobile Golf, a group of 33 people
Golden Sun: The Lost Age, a group of 32 people
Mario Golf, a group of 31 people
Mario Golf: Advance Tour, a group of 31 people
Mario Power Tennis, a group of 28 people
Mario Tennis: Power Tour, a group of 26 people
Golden Sun: Dark Dawn, a group of 19 people
Shining Force III, a group of 19 people
Mario Tennis Open, a group of 18 people
Shining the Holy Ark, a group of 18 people
Mario Tennis: Ultra Smash, a group of 15 people
Mario Golf: World Tour, a group of 14 people
Mario Party 3, a group of 13 people
Hot Shots Golf, a group of 12 people
Mario Sports: Superstars, a group of 12 people
Paper Mario, a group of 12 people
Super Smash Bros.: Melee, a group of 12 people
Mario Party 5, a group of 11 people
Mario Party 6, a group of 11 people
Shining Wisdom, a group of 11 people
Mario Party 7, a group of 11 people

Credits for this game were contributed by J. Michael Bottorff (1782)