Pokémon Crystal Version Credits

Pokémon Crystal Version Staff

DirectorSatoshi Tajiri
Co‑DirectorJunichi Masuda
ProgrammersSousuke Tamada, Hisashi Sogabe, Keita Kagaya, Yoshinori Matsuda, Shigeki Morimoto, Tetsuya Watanabe, Takenori Ohta
Graphics DirectorKen Sugimori
Monster DesignKen Sugimori, Motofumi Fujiwara, Shigeki Morimoto, Hironobu Yoshida, Satoshi Ohta, Atsuko Nishida, Muneo Saito, Rena Yoshikawa
Pokémon AnimationHironobu Yoshida, Jun Okutani
Graphics DesignHironobu Yoshida, Jun Okutani, Asuka Iwashita, Tetsuya Watanabe
MusicJunichi Masuda, Morikazu Aoki, Go Ichinose
Sound EffectsMorikazu Aoki, Junichi Masuda, Tetsuya Watanabe
Game DesignJunichi Masuda, Shigeki Morimoto, Koji Nishino, Tetsuji Ohta, Hitomi Sato, Kenji Matsushima
Game ScenarioJunichi Masuda, Koji Nishino, Toshinobu Matsumiya, Kenji Matsushima
Pokédex TextToshinobu Matsumiya
Tool ProgrammingSousuke Tamada, Takenori Ohta
Parametric DesignKoji Nishino
Script DesignTetsuji Ohta, Nobuhiro Seya
Map Data DesignTetsuji Ohta, Kazuhito Sekine
Map DesignTetsuji Ohta, Koji Nishino, Nobuhiro Seya
CoordinationHiroyuki Jinnai
ProducersSatoru Iwata, Satoshi Yamato, Shigeru Miyamoto, Tsunekazu Ishihara

US Version Staff

US CoordinationGail Tilden, Hiro Nakamura, Junichi Masuda, Seth McMahill, Hiroto Alexander, Teresa Lillygren
Text TranslationNob Ogasawara
ProgrammersTeruki Murakawa, Kazuyoshi Osawa
PAAD TestingThomas Hertzog, Erik Johnson
Product TestingSpecial Production Planning & Development Dept., Keita Nakamura, Hirotaka Uemura, Hiroaki Tamura, Noriaki Sakaguchi, NCL Super Mario Club, Kenji Saiki, Atsushi Tada, Miyuki Sato
Special ThanksKimiko Nakamichi, Akito Mori, Gakuzi Nomoto, Ai Mashima, Kunimi Kawamura, Mikihiro Ishikawa, Hideyuki Hashimoto
Executive ProducerHiroshi Yamauchi

Other Games

In addition to this game, the following people are listed as working on other games. No more than 25 people are listed here, even if there are more than 25 people who have also worked on other games.

Satoru Iwata, 453 other games
Shigeru Miyamoto, 274 other games
Hiroshi Yamauchi, 193 other games
Teresa Lillygren, 123 other games
Tsunekazu Ishihara, 114 other games
Junichi Masuda, 91 other games
Satoshi Tajiri, 90 other games
Ken Sugimori, 84 other games
Tetsuya Watanabe, 74 other games
Thomas Hertzog, 67 other games
Erik Johnson, 63 other games
Hiroyuki Jinnai, 62 other games
Gail Tilden, 52 other games
Seth McMahill, 52 other games
Atsuko Nishida, 47 other games
Hiro Nakamura, 45 other games
Motofumi Fujiwara, 42 other games
Kimiko Nakamichi, 42 other games
Shigeki Morimoto, 40 other games
Koji Nishino, 38 other games
Kunimi Kawamura, 38 other games
Nob Ogasawara, 35 other games
Hironobu Yoshida, 34 other games
Kenji Matsushima, 32 other games
Sousuke Tamada, 29 other games

Collaborations

People who have worked on this game have also collaborated on the creation of the following games:

Pokémon Sapphire Version, a group of 39 people
Pokémon Ruby Version, a group of 39 people
Pokémon Emerald Version, a group of 37 people
Pokémon Silver Version, a group of 37 people
Pokémon Gold Version, a group of 37 people
Pokémon HeartGold Version, a group of 33 people
Pokémon SoulSilver Version, a group of 33 people
Pokémon Pearl Version, a group of 32 people
Pokémon Diamond Version, a group of 32 people
Pokémon FireRed Version, a group of 31 people
Pokémon LeafGreen Version, a group of 31 people
Pokémon Platinum Version, a group of 31 people
Pokémon Black Version, a group of 28 people
Pokémon White Version, a group of 28 people
Pokémon Black Version 2, a group of 26 people
Pokémon White Version 2, a group of 26 people
Pokémon Stadium 2, a group of 26 people
Pokémon Colosseum, a group of 24 people
Pokémon X, a group of 24 people
Pokémon Y, a group of 24 people
Pokémon XD: Gale of Darkness, a group of 23 people
Pokémon Blue Version, a group of 22 people
Pokémon Red Version, a group of 22 people
Pokémon Channel, a group of 21 people
Pokémon Yellow Version: Special Pikachu Edition, a group of 20 people

Credits for this game were contributed by Evil Ryu (65829)